Formålet med tilskuddet er å opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge og holde 
deltageravgifter nede. Foto: Eirik Førde
Formålet med tilskuddet er å opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge og holde deltageravgifter nede. Foto: Eirik Førde

15 millioner kroner i støtte til idrettslag for høye gassutgifter i 2022

Stortinget bevilget fredag 15 millioner kroner til idrettslag som har hatt vesentlig høyere utgifter til gass i 2022 enn i 2021.

I tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet står det blant annet:

Forutsetninger

Kultur- og likestillingsdepartementet forutsetter at tilskuddet blir disponert i samsvar med følgende vilkår:

  • Tilskuddet skal fordeles til idrettslag som har opplevd en vesentlig økning av sine kostnader til gass til drift i sine idrettsanlegg i 2022, sammenlignet med 2021.
  • Idrettslagene som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret, og må ha hatt økte kostnader til gass i idrettsanlegg de eier eller leier.
  • Det kan dekkes inntil 80 pst. av kostnadsøkningen i 2022, sammenlignet med i 2021.
  • Kostnadsøkningen skal kunne relateres til selve prisøkningen på gass, ikke til vesentlige endringer i forbruket i 2021 og 2022. Dette for å unngå at kompensasjon av økte kostnader til gass blir større enn støttenivået i strømstøtteordningen for frivillig sektor.
  • Idrettslag som mottar tilskudd må kunne vise til at de opprettholder aktivitetstilbudet for barn og unge.
  • Midlene må fordeles til idrettslagene senest tre måneder etter at Norges idrettsforbund har mottatt tilskuddet.

Tilskuddet skal ikke brukes til annet enn å dekke økte kostnader til gass. Tilskuddet er et engangstilskudd for økte gasskostnader i 2022.

Norges idrettsforbund forvalter ordningen. Mer informasjon om hvordan en søker, søknadsfrister osv vil komme i løpet av kort tid.

Tilskuddsbrevet kan leses her.