Tidligere håndballspiller Anja Hammerseng-Edin var blant foredragsholderne på konferansen.
Tidligere håndballspiller Anja Hammerseng-Edin var blant foredragsholderne på konferansen.

– En kjempeviktig konferanse

Sunn idrett-konferansen 2022 ga deltakerne økt kunnskap om sunn idrett i praksis.

Hvordan møte trender i tiden og hvordan være med å skape robust idrettsungdom? Det var innholdet for Sunn idrett-konferansen, som ble arrangert på Ullevaal stadion onsdag 2. november med rundt 150 deltakere til stede – der en rekke fagpersoner, utøvere og trenere deltok. Flere fulgte også konferansen digitalt. 

– Dette er en kjempeviktig konferanse som bidrar til økt fokus på et viktig tema. Deltakerne får lære mer om helse, prestasjon, mat og kropp, og det er viktig for alle som er engasjert i idretten. Her knyttes det nettverk, og ledere, trenere og andre får mer kunnskap om hvordan de skal møte problemstillingene for barn og ungdom, sier 1. visepresident i Norges idrettsforbund, Vibecke Sørensen.

Sunn idrett skal bidra til å skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske, og temaet er et satsingsområde i Norges idrettsforbund, som jobber med å fremme sunne idrettsmiljøer og forebygge spiseforstyrrelser.  

Anja Hammerseng-Edin delte sine erfaringer som håndballspiller i foredraget «Hva hvis det er mulig, da?». Lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle tok for seg barn og ungdoms storbruk av sosiale medier og skjermbruken generelt – det digitale tidsdopet – og hvordan dette påvirker deres hverdag.

På slutten av seminaret delte representanter for Håndballforbundet, Gymnastikk- og Turnforbundet, Norges Amerikanske Idretters Forbund og Ishockeyforbundet sine erfaringer og hvordan de jobber med sunn idrett-tematikken i hverdagen. Deltakerne fikk verdifull innsikt i hvordan temaet er innlemmet i trenerutdanningen og hvordan forbundene jobber med sunn idrett på andre områder.  

Målene til Sunn idrett:

  • Øke kunnskapen om kosthold og idrettsernæring
  • Skape gode matkulturer og trivsel rundt mat
  • Heve kompetansen hos trenere og foreldre om idrett og spiseforstyrrelser, samt om hvordan de kan skape arenaer for en sunn utvikling av hele mennesket og gode idrettsprestasjoner
  • Skape større åpenhet, debatt og endre holdninger til spiseforstyrrelser i idretten
  • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere