Søknadsfristen for momskomp. for bygging av idrettsanlegg er 1. desember, men KUD åpner for at søknader også etter fristen kan bli behandlet. Foto: Eirik Førde
Søknadsfristen for momskomp. for bygging av idrettsanlegg er 1. desember, men KUD åpner for at søknader også etter fristen kan bli behandlet. Foto: Eirik Førde

Viktig informasjon om søknadsfrist for momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Norges idrettsforbund viser til søknadsfristen for kompensasjon av merverdiavgift for bygging av idrettsanlegg som er satt til 1. desember 2021. Kulturdepartementet har nå kommet med viktig informasjon om utvidet mulighet til å søke.

Søknadsfristen 1. desember 2021 ligger fast. Kun søknader som sendes inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen søknadsfristen vil med sikkerhet bli behandlet i denne søknadsrunden. Departementet åpner likevel for at søknader som sendes inn etter søknadsfristen også kan bli behandlet og motta kompensasjon i denne søknadsrunden, forutsatt at det er budsjettmessig dekning for innvilgelse av søknaden innenfor rammen av disponibel bevilgning til ordningen i statsbudsjettet for 2022. Foreslått bevilgning til ordningen i 2022 er 299 mill. kroner.

Les brevet fra KUD