Vi skal være bevisste deltakere i Kina
Idrettspresident Berit Kjøll forsikrer at alle som deltar i OL og Paralympics i Beijing 2022 skal bli godt opplyst om forholdene i Kina . Foto: Pernille Ingebrigtsen

Vi skal være bevisste deltakere i Kina

NIFs hovedoppgave frem mot OL og Paralympics i Kina, er å opplyse og bevisstgjøre våre deltakere som skal reise til mesterskapet.

Idrettspresident Berit Kjøll understreker at NIF og norsk idrett tar avstand fra alle brudd på menneskerettigheter, enten disse begås i Kina, Russland, Qatar, Hviterussland eller andre steder. Samtidig er hun tydelig på at Norge skal delta som bevisste deltakere under OL og Paralympics i Bejing 2022. 

- NIFs hovedoppgave frem mot OL og PL i Kina, er å opplyse og bevisstgjøre våre deltakere som skal reise til mesterskapet. Derfor har NIF allerede arrangert seminarer og debatter om dette temaet hvor hele norsk idrett har kunnet delta. Dette arbeidet vil vi fortsette med frem mot OL og PL i Kina, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- Olympiatoppen har blant annet gjennomført utøversamlinger og vil utarbeide deltakermanualer som skal gi utøvere og støtteapparat relevant informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Kina. 

Norges idrettsforbund har også en dialog med Amnesty og andre fagmiljøer som bidrar til å gi både utøvere, støtteapparat og hele idrettsorganisasjonen relevant kunnskap om forholdene i Kina.

- Samtidig er det viktig å understreke at utfordringene på menneskerettighetsområdet først og fremst må løses politisk på et internasjonalt og overnasjonalt nivå. Men vi kan bidra på vår måte. Vi jobber strategisk og systematisk gjennom våre kanaler og møteplasser for å påvirke internasjonal idrett i den retningen vi ønsker. Det inkluderer en tydelige stemme for at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ivaretas ved planlegging og gjennomføring av store idrettsarrangementer, sier Kjøll. 

Et utkast til ny policy og strategi for norsk idretts internasjonale arbeid er nylig sluttført og vil sendes ut til idrettsorganisasjonen 16. september etter behandling i idrettsstyret. Strategien vil behandles på det ekstraordinære idrettstinget 16-17 oktober.

- I denne prosessen har det vært samtaler med blant andre Helsingforskomiteen, Rafto-stiftelsen, Amnesty, LO, utøverkomiteen for å nevne noen. Her har vi fått mange gode innspill som vil gi dette viktige arbeidet et ytterligere løft. Vi ser frem til en god debatt om disse viktige spørsmålene på det ekstraordinære idrettstinget i midten av oktober, sier Kjøll.

Full ytringsfrihet for alle

Idrettspresidenten understreker at alle som ønsker å ytre seg om mennekerettighetssituasjonen har full anledning til å gjøre dette. 

- Det er full ytringsfrihet for alle i den norske idrettsbevegelsen. Dersom våre utøvere eller andre i organisasjonen vår ønsker å uttale seg kritisk om menneskerettighetssituasjonen i Kina, står de fritt til å gjøre dette. Samtidig må vi ha respekt for utøvere som velger å ikke ta et aktivt standpunkt til menneskerettighetssituasjonen i Kina, avslutter hun.