Vestveggen - Åsane arena er vinner av Årets idrettsanlegg. Foto: Vegard Breie
Vestveggen - Åsane arena er vinner av Årets idrettsanlegg. Foto: Vegard Breie

Vestveggen – Åsane Arena tildeles prisen Årets idrettsanlegg 2021

Vestveggen-Åsane Arena ble tildelt prisen Årets idrettsanlegg 2021 under Idrettsting-middagen på Gardermoen 16. oktober. - Dette blir et anlegg som kommer til å definere klatresporten i årene fremover, heter det i jurybegrunnelsen.

- Det er selvsagt stor stas for oss å få en slik pris. Først og fremst går denne prisen til alle som har bidratt til å realisere dette unike klatreanlegget. Det gir oss alle som har jobbet med dette en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig. Prisen vil nok bidra til enda mer oppmerksomhet og besøkende, og selvsagt vil den få en hedersplass i resepsjonsområdet, sier Remi Småland, daglig leder i Bergen Klatreklubb.

Anleggsprisen_1920.jpgGeneralsekretær Nils Einar Aas tildelte prisen til Remi Småland, daglig leder i Bergen Klatreklubb. 

Prisen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Idrettsanleggprisen er en pris som tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, innby til allsidig aktivitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet og nytenkning vil bli vektlagt.

Nordens største innendørs klatreanlegg
Vestveggen i Åsane Arena er Nordens største innendørs klatreanlegg med 3200 kvm klatreflate. Nå ser Bergen Klatreklubb frem til å ta imot nye medlemmer og øke aktiviteten i klatremiljøet.

- Dette anlegget er rett og slett en fantastisk gave til klatresporten i Bergen, og vi er ydmyke og stolte av å ha fått oppgaven med å forvalte det på beste måte for sporten vår. Vi har hatt kapasitetsproblemer i mange år, og flere hundre barn og unge på ventelister for et treningstilbud.
Nå har vi endelig utvidet tilbudet og har økt fra 74 til 276 deltakere på våre barne-og-treningsgrupper, sier Småland.

Skal være et anlegg for alle
- Vi jobber med å utvide paratilbudet. På dagtid er det mye ledig kapasitet enda og vi jobber med å skape rom for skolesamarbeid, AFO, rusomsorg, psykiatri, rehabilitering og lignende verdiarbeid.
Vi ønsker å bli et kompetansesenter innen klatring og vise at dette er noe en kan jobbe med som trener, rutesetter, instruktør eller administrasjon, men er også opptatt av å beholde frivilligheten i klubben. Med dette flotte anlegget kommer mye av rekrutteringen av seg selv. Vi skal være et anlegg for alle, fra bredde til elite, og mange ferske klatrere er blitt ivrige brukere av vårt anlegg. Medlemsmassen har økt fra tidligere rekord på 1800 til 2300 medlemmer, avslutter Småland.

Åsane Arena vil sammen med Myrkdalen på Voss være vertskap for NM-veka vinter 2022.

Les hele juryens begrunnelse:

Juryen, som har bestått av representanter fra Norges idrettsforbund, Bad, park og idrett og Kulturdepartementet begrunner tildelingen med følgende: Årets idrettsanlegg 2021 tildeles Vestveggen – Åsane Arena. Dette er et komplett klatreanlegg med fokus på møteplass og inkludering. Juryen er imponert over kvaliteten på anlegget og hvor gjennomarbeidet utformingen av anlegget er.  Juryen antar at anlegget vil være en modell for fremtidige klatreanlegg, hvor de som planlegger nye klatreanlegg kan hente inspirasjon og erfaringer.  Dette blir et anlegg som kommer til å definere klatresporten i årene fremover.

Dette er et flott anlegg spesialtilpasset til en idrett som ikke alltid har de beste trenings- og konkurranseforholdene på andre fleridrettslige arenaer. Anlegget er Nordens største og åpnet mars 2021. Det ses på som positivt at Bergen Klatreklubb drifter anlegget, noe de gjør med høy kvalitet. Klubben har også bidratt med kunnskap i utforming og utvikling av anlegget.

Juryen la også vekt på at anlegget ivaretar alle brukergrupper, og er et «klatreanlegg fra vugge til grav». Anlegget har et fint fokus på både topp og bredde, i tillegg til et folkehelseperspektiv. Her kan toppidrettsutøverne trene sammen og samtidig med nybegynnere og unge lovende klatrere, og være en inspirasjonskilde for disse.

Utover det idrettslige er det lagt vekt på fellesskap gjennom å skape ulike sosiale soner i anlegget. Vestveggen anses som et godt sted å være for alle, og spesielt tilrettelagt for de med funksjonsnedsettelse. Juryen ser også at god planlegging har gitt en fin sosial profil og hvor alle detaljer tilfredsstiller de kriterier som ligger til grunn for prisen.. Blant annet har fokuset på lyssetting og fargebruk vært et viktig innsatsområde for å maksimere opplevelsen av klatring, og å gjøre aktiviteten mer tilgjengelig for synshemmede.

Vestveggen er et spesialanlegg, men ligger i tilknytning til Åsane Arena, noe som legger til rette for fleridrettslig samarbeid og tilrettelegging. Ved at det ligger i et større idrettsmiljø, blir anlegget en sentral møteplass for mange. I tillegg til idrettslig tilknytning er beliggenheten sentral og med tanke på boligområder, kollektivtrafikk og det finnes andre møteplasser i samme område. Man får derfor til en god klyngeeffekt hvor aktørene kan spille på hverandre og brukerne har mange ulike tilbud i samme område. Dette er også positivt i et bærekraftperspektiv hvor kort reisevei mellom flere knutepunkter reduserer mobilitet og biltrafikk.

Kort oppsummert er Vestveggen et helhetlig og gjennomarbeidet anlegg, som fortjener prisen: Årets idrettsanlegg 2021.

Vi gratulerer!