Valgkomiteens innstilling til Idrettsstyret og tingvalgte utvalg i Norges idrettsforbund 2021–2025

Valgkomiteens innstilling til Idrettsstyret og tingvalgte utvalg i Norges idrettsforbund 2021–2025

Valgkomiteen har innstilt følgende nye medlemmer til Idrettsstyret: Sondre Sande Gullord (2. visepresident), Geir Jørgen Bekkevold og Sara Stokken Rott.

Valgkomiteen innstiller styremedlem Sondre Sande Gullord i rollen som ny 2. visepresident, for å sikre kontinuitet i arbeidet i Idrettsstyret. Nye innstilte styremedlemmer er Geir Jørgen Bekkevold, som i dag sitter på Stortinget for Kristelig Folkeparti der han blant annet leder Helse- og omsorgskomiteen, og Sara Stokken Rott, som til tross for sin unge alder (24 år) har lang erfaring fra idrettsorganisasjonen.

Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen til NIF er sammensatt av personer med lang erfaring i norsk idrett, som har sentrale verv og god kunnskap om arbeid i idretten.

– Det har vært mange gode diskusjoner av dedikerte medlemmer som har gitt gode vurderinger.  Komiteen har fått inn veldig mange gode forslag på kandidater, i tillegg til de som er på valg. Takk til særforbundene og idrettskretsene som har sendt inn gode forslag, sier valgkomiteens leder, Grethe Fossli.

Etter endringer av NIFs lov på Idrettstinget i 2019, som berører valgbestemmelsene og innføring av 2-årlig tingperiode, er ikke alle styremedlemmene i Idrettsstyret på valg i 2021. I Idrettsstyret er 2. visepresident og 4 styremedlemmer på valg. Det ble også vedtatt på Idrettstinget i 2019 at to kandidater til Idrettsstyret må være 26 år eller yngre. Alle tillitsvalgte i lovbestemte utvalg er på valg i 2021.

Det kom inn forslag på 17 kandidater til Idrettsstyret, inkludert de som ønsket gjenvalg fra Idrettsstyret.

– Valgkomiteen har lagt stor vekt på å lytte til organisasjonen. Vi legger frem et forslag med kandidater som arbeider strategisk, har gode lederegenskaper, og som har komplementær kompetanse og ferdigheter med sittende medlemmer av Idrettsstyret. Vi har også vært opptatt av kontinuitet i styret, derfor foreslår vi gjenvalg på flere kandidater, avslutter Fossli.

Valgkomiteen mener den foreslåtte sammensetningen av Idrettsstyret og utvalg ivaretar de kriterier som loven og valgkomiteens instruks gir.

Innstillingen er enstemmig.

Idrettsstyret helhetlig, inkludert valgte kandidater for 4 år på Idrettstinget i 2019 (uthevet):

 • Berit Kjøll (president), Bærum Rideklubb
 • Vibecke Sørensen (1. visepresident), Oslo IL
 • Sondre Sande Gullord (2. visepresident), Nydalens Skiklub
 • Zaineb Al-Samarai, Holmlia Sportsklubb
 • Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb
 • Astrid Strandbu, Tromsø IL
 • Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten
 • Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger
 • Erik Unaas, Indre Østfold O-lag
 • Geir Jørgen Bekkevold, Fossum IF Skien
 • Sara Stokken Rott, Kalandseid IL

Se hele valgkomiteens innstilling her.

Kontaktperson: Grethe Fossli, leder av valgkomiteen (tlf. 930 63 553)