Utvidede muligheter for utøvere som ønsker å ytre sine meninger under OL

Utvidede muligheter for utøvere som ønsker å ytre sine meninger under OL

Etter et møte i IOCs Executive Board 2. juli er det nå klart at det vil bli utvidede muligheter for utøvere som ønsker å tilkjennegi sine synspunkter og meninger under OL i Tokyo.

Dette kommer i form av endrede og klargjørende retningslinjer for den såkalte «Rule 50». Retningslinjene har til hensikt å bevare og beskytte sportens nøytralitet under De olympiske lekene, og til De olympiske lekene.

Disse retningslinjene sier følgende:

Under OL har utøverne anledning til å ytre sine synspunkter og meninger, inkludert:

  • I mixed zones, herunder i medieintervjuer
  • På International Broadcasting Centre (IBC) eller Main Media Centre (MMC), herunder i medieintervjuer
  • Under pressekonferanser på arena eller i MMC
  • Ved intervjuer
  • Ved lagmøter
  • I tradisjonelle medier eller digitale medier
  • I sosiale mediekanaler
  • På idrettsarenaen i forkant av konkurransestart, under gitte vilkår

Les mer vilkårene her.

Restriksjoner knyttet til selve konkurransegjennomføringen, seremoniene (herunder medaljeseremoniene) og deltakerlandsbyene består. Dette kommer på bakgrunn av utøvernes egne ønsker.

Bakgrunnen for disse klargjørende og endrede retningslinjene er den omfattende konsultasjonsprosessen som ble gjennomført i regi av IOCs utøverkomité blant alle verdens utøverkomiteer.