NIFlogo1920.jpg

Tre rekrutteringer til Idrettsforbundets nye ledergruppe

Else-Marthe Sørlie Lybekk blir assisterende generalsekretær, Frida Blomgren blir leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk og Dagfrid Forberg blir leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling.

Norges idrettsforbund er i en spennende utvikling med ambisjon om å utvikle verdens beste idrettsorganisasjon, samtidig som vi opprettholder posisjonen som en av verdens fremste toppidrettsnasjoner. Gjennom strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet (SOU) bygger NIF nå en ny organisasjon rigget for fremtiden og fremtidens krav. Sentralt i dette arbeidet står et moderne og relevant NIF, bedre samhandling med organisasjonsleddene, mer effektive arbeidsprosesser og styrking av ledelse, kompetanse og kultur. Det er designet en ny ledergruppe hvor det nå er rekruttert inn tre nye ledere. Den nye ledergruppen består totalt av ni ledere, mot dagens åtte.  

– Jeg ønsker de nye lederne velkommen på laget! Sammen med meg som generalsekretær og de lederne som allerede er med, vil de fylle viktige stillinger i NIFs nye ledergruppe, sier Nils Einar Aas, påtroppende generalsekretær. 

Else-Marthe Sørlie Lybekk blir assisterende generalsekretær
For å styrke NIFs strategiske ledelse styrkes generalsekretariatet der Else-Marthe Sørlie Lybekk er tilsatt som NIFs nye assisterende generalsekretær. 

Else-Marthe Sørlie Lybekk er 42 år og kommer fra stillingen som fagsjef prestasjon og leder FoU i Olympiatoppen, en stilling hun har hatt siden 2015. Hun har før dette også bakgrunn som prosjektleder for Sunn Jenteidrett (i dag Sunn idrett). 

Else-Marthe har Master-utdannelse i organisasjon og ledelse fra Høyskolen i Østfold, Bachelor i Informasjon og samfunnskontakt fra Norges Markedshøyskole/BI og Mellomfag i Psykologi fra Universitetet i Oslo. Lybekk har tidligere karriere som håndballspiller med lang fartstid fra toppklubber i Norge og Tyskland. Hun var også landslagsspiller for Norge fra 1997-2008 med OL-, VM og EM-gull i bagasjen, og har vært visepresident i Norges Håndballforbund (2013-2015).

– NIF går inn i en veldig spennende tid med ny generalsekretær, ny ledergruppe og et SOU-prosjekt som har staket ut retningen videre. Å strekke seg etter høye mål har alltid vært en viktig drivkraft hos meg. Å være med på lagarbeidet for å gjøre NIF til verdens beste idrettsorganisasjon motiverer meg. Jeg gleder meg til å definere den nye rollen sammen med Nils Einar, og å bruke mine sterke sider til å bidra til å oppfylle visjonen om «Idrettsglede for alle», sier Else-Marthe Sørlie Lybekk.

else1920.jpg
Else-Marthe Sørlie Lybekk

Frida Blomgren blir leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk
For å styrke NIFs idrettspolitiske arbeid og arbeidet med NIFs samfunnsbidrag styrkes ledergruppen med Frida Blomgren som er tilsatt som leder for det som nå er definert som et eget nytt virksomhetsområde; samfunnskontakt og idrettspolitikk.

Frida er 49 år, kommer opprinnelig fra Sverige, og har de siste 28 årene vært bosatt i Oslo. Hun kommer fra stilling som fagansvarlig for politikk og myndighetskontakt i Apeland, og har også lang politisk erfaring. Hun har vært statssekretær i Kulturdepartementet og byrådssekretær for kultur og næring og miljø og samferdsel i Oslo kommune. I tillegg har hun hatt stillinger innen idretten, bl.a. i Vålerenga Fotball. Blomgren har utdanning i Personal og Administrasjon fra Norges Handelshøyskole og Internationella relationer fra Gøteborg Universitet.

– Jeg kan ikke tenke meg en morsommere, mer engasjerende og ikke minst utfordrende jobb akkurat nå.  Jeg gleder meg til å bidra inn i moderniseringen av norsk idrett som leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk, sier Frida Blomgren og legger til: 

– De siste 15 årene har jeg arbeidet med idrett og fysisk aktivitet gjennom mange forskjellige roller nasjonalt, lokalt og innenfor idretten. Nå ser jeg fram til å jobbe tett med hele norsk idrett for å få vist fram viktigheten av idretten i et samfunnsperspektiv. God folkehelse når vi ikke bare gjennom fysisk aktivitet, vi trenger også gode sosiale møteplasser. Idretten skal tilby slike møteplasser til mennesker gjennom hele livet. Derfor trenger vi gode og nyskapende anlegg, en mangfoldig og inkluderende idrett uansett kjønn og bakgrunn og en bærekraftig idrett som viser vei også internasjonalt. 

fridablomgren-fotomonalindseth 1920_1080.jpg
Frida Blomgren

Dagfrid Forberg blir leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling
For å styrke breddeidrettsarbeidet i norsk idrett og dermed også NIFs relevans for særforbundene, er Dagfrid Forberg tilsatt som ny leder til et sammenslått nytt virksomhetsområde; breddeidrett, organisasjon og utvikling (BOU). 

Forberg er 42 år, kommer fra stilling som nestleder i Miljøstiftelsen ZERO og har også bakgrunn som generalsekretær og kommunikasjonsansvarlig i Snowboardforbundet (i dag Brettforbundet). Forberg har bidratt til å etablere ressurssenteret for egenorganisert aktivitet Tverga, og er styremedlem i stiftelsen Greener Events som har utgitt Miljøhåndbok for norsk idrett sammen med NIF. Hun har vært arbeidende styremedlem i TTR World Snowboard Tour og Snowboard-VM i Oslo 2012. Av utdanning har Forberg gjennomført Master og Management program i Grønn vekst og konkurransekraft fra Handelshøyskolen BI samt Organisasjon og ledelse, Statsvitenskap mellomfag og Bachelor i Kultur og Samfunnsfag ved Universitetet i Oslo. 

– Idretten er en svært viktig arena for lek, mestring og fellesskap med store, positive ringvirkninger. NIF skal gjøre det så enkelt som mulig å skape idrettsglede for flest mulig. Vi skal være en drivende og utviklingsorientert partner for alle deler av idretten. Jeg gleder meg stort til å være med og utvikle verdens beste idrettsorganisasjon sammen med dyktige og engasjerte ansatte og ildsjeler, sier Forberg og legger til:

– Jeg er spesielt motivert av å kunne bidra til den viktige satsingen på mangfold og bærekraft. NIF skal være en motor og ressurs for en inkluderende idrett for alle, og for en grønn idrett som tar miljøansvar.

Dagfrid portrett 1920_1080.jpg
Dagfrid Forberg

NIFs nye ledergruppe vil bestå av følgende ledere: 

  • Nils Einar Aas, generalsekretær (tilsatt og operativ fra 15. september)
  • Else-Marthe Sørlie Lybekk, assisterende generalsekretær (ny)
  • Frida Blomgren, leder samfunnskontakt og idrettspolitikk (ny)
  • Rune Midthaug, leder kommersiell forretningsutvikling 
  • Tore Øvrebø, leder toppidrett 
  • Pål Kristen Rønnevik, leder digitale løsninger 
  • Dagfrid Forberg, leder breddeidrett, organisasjon og utvikling (ny)
  • Anita Pelsholen, leder økonomi 
  • Leder HR og kultur (fortsatt i rekrutteringsprosess)

NIFs nye ledergruppe vil komme på plass fra midten av september og frem til 1. november.