Oddvar Johan Jensen, Berit Kjøll og Tom Tvedt under tildelingen. Foto: Alexander Eriksson
Oddvar Johan Jensen, Berit Kjøll og Tom Tvedt under tildelingen. Foto: Alexander Eriksson

Tom Tvedt og Oddvar Johan Jensen tildelt æresmedlemskap i Norges idrettsforbund

Tidligere idrettspresident Tom Tvedt og tidligere 2. visepresident i idrettsstyret, Oddvar Johan Jensen, ble tildelt Æresmedlemskap i Norges idrettsforbund under Idrettsting-middagen på Gardermoen 16. oktober.

Æresmedlemskap er NIFs høyeste utmerkelse og kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. Dette omfatter funksjoner som tillitsvalgt på høyeste nivå i idrettsforbundet, idrettskrets eller særforbund – nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt virke ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

- Norges idrettsforbunds visjon er idrettsglede for alle. Nettopp alle, og alles muligheter til å kunne delta i idrettsfellesskapet er noe av det som står sterkest tilbake etter idrettspresident Tom Tvedt.  Alle handlet ikke bare om et utrettelig arbeid for mennesker med utviklingshemming eller personer med nedsatt funksjonsevne – alle handler også om å legge best mulig til rette for toppidrett i idrettsorganisasjonen. Toms motivasjon handlet om idrettsdeltakelse og idrettsglede for alle, sa idrettspresident Berit Kjøll under tildelingen av æresmedlemskapet til Tom Tvedt.

Tvedt - en pådriver for åpenhet i idretten
Tom Tvedt (født 31. januar 1968) kom inn i idrettsstyret i 2011.  Han har håndballbakgrunn, og spilte 25 kamper for Norge med flagget på brystet.  Etter selv å ha trukket seg fra landslaget, viet han seg til mange år i politikken og var i sin tid landets yngste ordfører.  Med ballast både fra kommune og fylke, ble han først valgt inn som medlem av idrettsstyret i én periode før han ble idrettspresident fra 2015-2019.

I idrettsstyret ledet Tom arbeidet for det eksterne toppidrettsutvalget som leverte sin rapport til idrettsstyret i april 2013. Som president var han også ansvarlig for at Idrettsstyret nedsatte et utvalg – Bernander-utvalget – som ga anbefalinger til idrettens kontrollrutiner og om hvordan idretten bør praktisere åpenhet i egen virksomhet. Begge disse utvalgene har gjennom sine anbefalinger fått varige konsekvenser for idrettsorganisasjonens arbeid.

Oddvar Johan Jensen har satt preg på alle sine verv
- Like solid som professortittelen hans skulle tilsi, er han resonnerende, logisk og kunnskapsrik. Gjennom et liv i idretten, først og fremst friidretten, har han preget alle sine verv med engasjement, ettertenksomhet og lun humor, begrunnet Berit Kjøll under tildelingen.

Fra å være nestleder i daværende Hordaland idrettskrets i to år fra 2006, ble han leder samme sted i seks år frem til 2014.  Samtidig ble han på Idrettstinget i Oslo i 2011 valgt inn i idrettsstyret, før han avsluttet sitt løp som tillitsvalgt i idretten som 2. visepresident i NIF i tingperioden 2015 – 2019. Jensen har også hatt en aktiv karriere som friidrettsutøver hvor han fremdeles innehar klubbrekorden i Ask friidrett i femkamp satt i 1970. Rekorden har stått i 41 år.

Oddvar Jensen har fått bruk for egenskapene som nysgjerrig brobygger i sine verv. Han har fått god bruk for sitt absolutte verdibaserte ståsted og evnen til å lytte, vurdere og konkludere – også i vanskelige saker. I idrettsstyret er det verd å trekke frem at Oddvar med stø hånd ledet evalueringsarbeidet for OL-prosessene, avsluttet Kjøll.