Sportsprat med Amnesty: Kampen for medaljer og menneskerettigheter

Sportsprat med Amnesty: Kampen for medaljer og menneskerettigheter

Hvilken rolle bør idretten ta når det gjelder sportsvasking og menneskerettigheter? Se paneldiskusjon med Berit Kjøll, John Peder Egenæs, Lise Klaveness og Leif Welhaven.

Ser vi en ny generasjon idrettsutøvere som tenker på en annen måte enn tidligere? Hvordan kan idretten sikre at de tar kampen for både medaljer og menneskerettigheter? Det er noen av spørsmålene som vil belyses.

Se paneldiskusjon med Berit Kjøll, John Peder Egenæs, Lise Klaveness og Leif Welhaven.