Seminar om idrett og menneskerettigheter

Seminar om idrett og menneskerettigheter

Hva er idrettens rolle i møte med menneskerettigheter og samfunnsutvikling? Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité arrangerte 11. mai et digitalt seminar om idrett og menneskerettigheter.

Olympiske og paralympiske leker er unike fordi de slutter opp om felles olympiske verdier, hvor menneskerettigheter er en integrert del. Samtidig erkjenner vi at det er krevende når store idrettsarrangementer tildeles land med et udemokratisk styresett, og med andre verdier enn våre egne.

Idretten anerkjenner at man har et ansvar utover det rent sportslige, men hvilke virkemidler har man tilgjengelige, og hvordan påvirker man på best mulig måte? Dette er spørsmål vi ønsker å diskutere og få mer kunnskap om.

Program: 

16.00 Velkommen 
Idrettspresident Berit Kjøll 

16.15 Sportsvasking
Sigmund Loland, NIH
John Peder Egenæs, Amnesty International 

16.55 Kina, Norge og menneskerettigheter
Henning Kristoffersen, UiO / The Governance Group 
Jens Frølich Holte, statssekretær UD 

17.30 Tildeling av internasjonale mesterskap 
Kristin Kloster Aasen, IOC
Tage Pettersen, Ishockeyforbundet 

18.00 Paneldebatt 
John Peder Egenæs, Amnesty International 
Mina Finstad Berg, TV 2
Erlend Hanstveit, NISO
Ola Keul, Brettforbundet

Moderator: Svein Graff 

18.30 Avslutning
Idrettspresident Berit Kjøll