Se opptak fra Åpen time

OL-sondering, oppfølging av regjeringens idrettsstrategi og én idrett - like muligheter er noen av temaene som ble presentert på Åpen time for pressen.

Agenda: 

  • OL-sondering – plan for videre prosess
  • Oppfølging av regjeringens idrettsstrategi
    Orienteringssaker:
  • Stortingsvalget 2021 – status og konsekvenser
  • Ledermøte 2022 og idrettsting 2023
  • Én idrett – like muligheter
  • Frivillighetens år 2022