Se opptak fra Åpen time

Evaluering av forvaltningsordningene, sondering av OL og Paralympics, nasjonal prioriteringsliste anlegg og oppnevnelser fra idrettsstyret til diverse utvalg er noen av temaene fra dagens Åpen time.