Se opptak av fagseminar om simulert høyde

Onsdag 7. april gjennomførte Norges idrettsforbund et fagseminar om stimulert høyde. Nå kan dere se et opptak av innleggene og diskusjonen rundt tema som skal viderebehandles av Idrettsstyret før saken løftes opp til Idrettstinget.

Agenda:

  • Velkommen ved Idrettspresident Berit Kjøll

  • Perspektiver fra forskningsmiljøene om bruk og effekt av simulert høyde ved Jostein Hallén, professor ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøgskole og Øyvind Sandbakk, professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

  • Etiske og idrettsmedisinsk etiske vurderinger rundt bruk av simulert høyde Reidun Førde, professor i medisinsk etikk Universitetet i Oslo og leder av Idrettsmedisinsk etikk utvalg og Sigmund Loland, professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH

  • Utøverens perspektiver ved Astrid Uhrenholdt Jacobsen, leder av Utøverkomiteen

  • Derfor bør forbudet oppheves eller derfor bør vedtaket endres. Perspektiver fra blant andre Gjert Ingebretsen, friidrettstrener

  • Avslutning og veien videre ved Vibecke Sørensen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.