Første visepresident i Norges idrettsforbund, Vibecke Sørensen, presenterte det omforente forslaget for retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett. Foto: Sofie Torlei Olsen
Første visepresident i Norges idrettsforbund, Vibecke Sørensen, presenterte det omforente forslaget for retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett. Foto: Sofie Torlei Olsen

Retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett

Ekstraordinært idrettsting vedtok retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett.

Idrettstinget 2021 vedtok å oppheve norsk idretts forbud mot opphold i simulert høyde. I vedtaket ble det også besluttet at det skal utarbeides retningslinjer som skal sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforhold knyttet til bruken av simulert høyde.

I tråd med idrettstingets vedtak har en bredt sammensatt gruppe utarbeidet retningslinjene og det er i dette arbeidet også innhentet råd og innspill fra Antidoping Norge.

Det kan generelt antas at kun et fåtall utøvere vil ha utbytte av bruk av simulert høyde. Å bruke simulert høyde uten at retningslinjene følges, kan virke prestasjonshemmende.

Retningslinjene iverksettes umiddelbart etter vedtak og evalueres i løpet av Tingperioden.

Om faglig kunnskap

 • Utøver (og trener) skal rådføre seg med fagpersonell i Olympiatoppen og begrunnelsen for bruk skal være grundig vurdert ut fra et helhetlig perspektiv
 • Utøver (og trener) skal tilegne seg særs god kunnskap om effekten av simulert høyde, herunder faglig nytteverdi. Simulert høyde må ikke tillegges så stor betydning at det reduserer påvirkning av daglige trening, restitusjon og kosthold

Om hensiktsmessig bruk av simulert høyde

 • Simulert høyde bør kun benyttes hos utøvere som befinner seg på et svært høyt internasjonalt nivå, herunder prestasjonsnivå som kvalifiserer til uttak/deltakelse i OL, Paralympics, seniormesterskap i VM, EM eller tilsvarende
 • Treningstilstanden skal ha vært stabilt fremragende over tid før man benytter simulert høyde
 • Arbeidet innen trening, restitusjon og prestasjonsernæring skal befinne seg på et svært godt og stabilt nivå før man benytter simulert høyde
 • Simulert høyde skal ikke tas i bruk før utøver har blitt vurdert for allmenn helsetilstand
 • Det skal ha vært jobbet systematisk med de viktigste andre sentrale prestasjonsvariabler, før man benytter simulert høyde

Om kommunikasjon

 • Utøver (og trener) skal åpent kommunisere om bruk av simulert høyde
 • Det skal tydelig kommuniseres fra særforbundene at simulert høyde kun anses velegnet for eliteutøvere

Om registrering av bruk

Bruk av simulert høyde kan i likhet med opphold i naturlig høyde påvirke utøvernes blodverdier og blodprofil, og god rapportering om benyttelse av treningsmetoden er derfor viktig

 • Utøvers bruk av simulert høyde skal registreres hos vedkommende særforbund som videreformidler informasjonen om dette til Antidoping Norge
 • Meldepliktig utøver gir utøverinformasjon om bruk av simulert høyde til Antidoping Norge

Om ansvar

 • Det er utøver som bærer ansvaret ved bruk av simulert høyde