NIFlogo1920.jpg

Resolusjon – En gjenåpning av idretten

Idrettens visjon er Idrettsglede for alle. Det viktigste vi gjør er å tilby barn, unge og voksne idrettsaktivitet. Dette gjør vi over hele landet, med nesten 11 000 idrettslag, 11 idrettskretser, 328 idrettsråd og 55 særforbund. Gjennom koronapandemien har store deler av idrettsaktiviteten vært nedstengt, og mange har mistet sitt idrettstilbud. Pandemien har stengt ned idrettsglede.

Norsk idrett har lojalt og disiplinert fulgt myndighetenes påbud, retningslinjer og råd om idrettslig aktivitet, men merker og frykter konsekvensene av idrettstilbud som er blitt borte over hele landet. Disse konsekvensene kan være redusert idrettsaktivitet både blant barn, ungdom og voksne, og færre frivillige som gir av sin tid og involverer seg i barns idrettsaktivitet og oppvekstvilkår. Dette må ikke skje!

Det rapporteres om økning i henvendelsene til bekymringstelefonene for psykisk helse, studenter sliter mer enn før, og aktører som jobber med sårbare barn og unge roper varsko. Pågangen fra ungdom til Sunn idretts anonyme bekymringschat med psykolog, er økt med 67 prosent siden nyttår i fjor. Vi vet også at mange familier har mistet en jobb eller en inntekt, med de konsekvensene dette har både for økonomi og mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter for voksne og barn. Voksne utøvere i kontaktidretter har hatt det særskilt krevende med en nedstengt idrett under hele pandemien, og bør nå prioriteres for å få gjenåpnet sine aktivitetsarenaer.

Idrettslagene er limet i lokalsamfunnene. Norsk idrett tror på kraften som ligger i fellesskap og deltakelse. Idretten er så uendelig mye mer enn et tilbud om deltakelse i en enkelt idrett. Idrettslagenes fellesskap gir mening, påvirker psykisk helse og sosiale forhold, og bidrar til å gi hverdagen struktur og innhold for mange mennesker. I tillegg engasjerer idretten foreldre og ildsjeler som gir av sin tid til idrettens og lokalsamfunnets beste.

Idretten er derfor en viktig del av løsningen for hvordan vi skal bygge opp samfunnet igjen etter korona.

Vi ønsker at medlemstap endres til medlemsvekst, passivitet endres til et fysisk mer aktivt samfunn og tap av økonomi endres til styrkede forutsetninger for mer og bedre idrett i hele landet.

  • Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité oppfordrer myndighetene til å støtte idrettens arbeid i gjenåpningen.
  • Tinget ber myndighetene om særlig å legge til rette for deltakelse av barn og unge som kommer fra familier der økonomi kan være avgjørende for deltakelse .
  • Tinget oppfordrer regionale og lokale myndigheter til å støtte og samarbeide med idrettskretsene, idrettsrådene og idrettslagene i deres innsats i sine lokalsamfunn.
  • Idretten ønsker å samarbeide med regjeringen om et felles krafttak etter pandemien, med mål om å styrke idrettens økonomiske og anleggsmessige rammevilkår.