Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Regjeringen viderefører smittetiltak, men gir lettelser for barn og unge

Regjeringen åpner nå for at alle barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være vedtatt lokale restriksjoner og anbefalinger som kan være strengere enn de nasjonale, og alle må derfor sjekke kommunens regler.

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, til midten av februar – og viderefører tiltakene i de 25 østlandskommunene med strengere tiltak til og med tirsdag 2. februar. Fra onsdag 3. februar endres noen av tiltakene, gitt at smittesituasjonen holder seg stabil – og de gjelder for følgende kommuner til og med onsdag 10. februar:

Ring 1-kommuner: Nordre Follo, Ås og Oslo (strengere tiltak enn kommunene rundt).

Ring 2-kommuner: Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler.

Fra og med 3. februar fjernes følgende kommuner fra ring 2: Aurskog-Høland, Drammen, Horten, Lier, Marker, Rakkestad, Råde og Skiptvet. For disse kommunene vil de nasjonale tiltakene være gjeldende og eventuelle lokale forskrifter.

Barn og unge kan trene organisert
All trening innendørs og utendørs for barn og unge under 20 år er nå lov, men arrangement og konkurranser er ikke lov i ring 1-kommunene. De nasjonale anbefalingene om ikke å gjennomføre arrangement og konkurranser gjelder fortsatt.

Innendørstrening for voksne anbefales ikke. For ring 1-kommunene er organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne ikke tillatt, hverken utendørs eller innendørs. Toppidrettsutøvere kan imidlertid trene organisert, både inne og ute.

Åpner ikke opp for seriespill
Regjeringen har besluttet å forlenge anbefalingene om å utsette alt seriespill i ytterligere to uker til midten av februar, inntil de har en helhetlig vurdering av de nasjonale tiltakene.

Som følge av innreiserestriksjonene til Norge har regjeringen tidligere besluttet å oppheve unntakene for internasjonale fotball- og håndballarrangementer, og for verdenscuparrangementer i ski nordiske grener, alpint og skiskyting. Unntaket vil ikke gjeninnføres før midten av februar. Regjeringen vil gjøre en fornyet vurdering før dette.

Her er alle tiltakene innen idretts- og fritidsaktiviteter som gjelder for ring 1- og ring 2-kommunene fra onsdag 3. februar:

Ring 1:

 • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt.
 • Det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere – og toppidrettsutøvere kan også trene organisert i en annen kommune enn bostedskommunen. Toppidrettsutøvere kan trene både innendørs og utendørs.
 • Treningssentre må holde stengt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere

Ring 2:

 • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.
 • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening er tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.

Les mer på regjeringens nettsider

Utbrudd i Halden og Sarpsborg
I forbindelse med utbruddet i Halden og Sarpsborg har regjeringen besluttet at følgende kommuner skal inn i ring 1 og ring 2, med tiltak gjeldende fra mandag 1. februar:

Ring 1:
Sarpsborg, Halden, Moss (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar, men er i ring 1 inntil videre) og Våler (planlagt å gå inn i ring 2 fra og med 3. februar, men er i ring 1 inntil videre).

Her gjelder følgende: Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Ring 2:
Fredrikstad og Hvaler.

Følgende kommuner er allerede i ring 2, og vil fortsette å være det inntil videre: Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Råde og Marker (planlagt å utgå fra ring 2 fra og med 3. februar).

Her gjelder følgende: Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre.

Les mer om hvilke egne tiltak som gjelder for kommunene som er rammet av smitteutbruddet i Østfold.