Norges Functional Fitnessforbund får penger til VM i 2023. Her er utøverne i aksjon under NM-veka i Sarpsborg 2021. Foto: Geir Owe Fredheim
Norges Functional Fitnessforbund får penger til VM i 2023. Her er utøverne i aksjon under NM-veka i Sarpsborg 2021. Foto: Geir Owe Fredheim

Over 24 millioner kroner til internasjonale idrettsmesterskap i Norge

Kulturdepartementet tildeler over 24 millioner kroner til en rekke idrettsaktører med begrensende kommersielle inntektsmuligheter, slik at de kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge.

– Regjeringen ønsker å bidra til idrettsmangfoldet gjennom å legge til rette for at flere idretter kan arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Derfor gir vi en håndsrekning til små idretter som har få sponsorer og begrensede muligheter for kommersielle inntekter, slik at også disse kan få vise fram det øverste nivået innenfor sin idrett til et norsk og internasjonalt publikum, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, eller arrangementsselskap eid av slike organisasjoner, som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap på seniornivå i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne, og fem av i alt åtte arrangement som mottar tilskudd i årets søknadsrunde er mesterskap som omfatter parautøvere.

Kulturdepartementet har i 2021 gitt tilsagn om tilskudd til følgende mesterskap:

Søker, mesterskap, arrangementsted og tilsagnsbeløp:

  • Bergen Triathlon Event, VM vintertriatlon 2023, Voss, 4 millioner kroner.
  • Kongelig Norsk Seilforening, EM Offshore Racing Congress 2022, Fredrikstad, 2 millioner kroner.
  • Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund, VM parabob 2022, Lillehammer, 400 000 kroner. 
  • Norges Functional Fitnessforbund, VM Functional Fitness 2023, Skien, 750 000 kroner. 
  • Norges Rugbyforbund, EM rullestolrugby 2022, Skien, 2,6 millioner kroner. 
  • Norges Skytterforbund, EM luftvåpen for parautøvere 2022, Hamar, 3,5 millioner kroner. 
  • Norges Vektløfterforbund, VM vektløfting 2025, Førde, 10 millioner kroner. 
  • Norges Volleyballforbund, EM sittevolleyball 2025, Stavanger, 1,5 millioner kroner.