Fra 20. januar kan barn og ungdom trene som normalt ute og inne, også i kontaktidretter. Foto: Eirik Førde
Fra 20. januar kan barn og ungdom trene som normalt ute og inne, også i kontaktidretter. Foto: Eirik Førde

Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas

Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes inntil videre.

Statsminister Erna Solberg redegjorde i dag overfor Stortinget for regjeringens videre tiltak for håndtering av koronapandemien.

Fra 20. januar kan barn og ungdom trene som normalt ute og inne, også i kontaktidretter. Kamper, cuper og stevner kan fortsatt ikke gjennomføres.

– Det er gledelig at barn og ungdom nå kan gjenoppta organisert trening. Vi vet hvor viktig det er å kunne opprettholde fysisk aktivitet innenfor smittevernfaglige, trygge rammer, og med gjenåpningen av fullverdige treninger, både innendørs og utendørs, prioriterer regjeringen den viktige møteplassen som idrettslaget er for barn og unge, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Både Norges idrettsforbundet og Barneombudet har understreket betydningen av å åpne opp for fritidsaktiviteter for barn og unge raskest mulig, da idretten som sosial møteplass med trygge voksne er svært viktig for utøvernes fysiske og mentale helse. Her opplever jeg at våre argumenter har blitt lyttet til, og det er vi takknemlige for.

For voksne over 20 år videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Seriespill i toppidretten innstilles i to uker
Myndighetene anbefaler å utsette alt seriespill i toppidretten de neste to ukene. Regjeringen ber Idrettsforbundet koordinere dette arbeidet sammen med særforbundene.

– Vi har forståelse for myndighetenes behov for å opprettholde strenge tiltak for å begrense risiko for smittespredning i det norske samfunnet. Samtidig rammer denne innskjerpingen bandy, håndball, basket og flere andre idretter på en svært krevende måte, både med hensyn til gjennomføring av sesong, utøvernes mulighet til å utøve sitt yrke og klubbøkonomi. Vi håper derfor at aktiviteten kan gjenopptas raskest mulig, sier Kjøll og tilføyer:

– Toppidretten følger strenge smittevernprotokoller, som også tilpasses den faktiske smittesituasjonen til enhver tid. Smittevernprotokollene hindrer ikke at smitte kan forekomme, men de har vært og er svært vellykket med tanke på å oppdage smitte raskt, og for å unngå at den spres både internt i idretten og i samfunnet for øvrig, avslutter idrettspresidenten.

Norges idrettsforbund understreker at idretten fortsatt vil etterfølge lokale restriksjoner og tiltak, dersom disse fortolkes strengere enn de nasjonale anbefalingene som følge av høyt smittepress lokalt.