Se opptak fra Åpen time 19. oktober

Spillemiddelsøknad 2022, sonderingsutvalg for OL og Paralympics og evaluering av idrettens koronaarbeid er noen av temaene som ble presentert under Åpen time for pressen 19. oktober.

Agenda: 
  • Spillemiddelsøknad 2022
  • Sonderingsutvalg OL og Paralympics
  • Evaluering av idrettens koronaarbeid
  • Internasjonale saker
  • NIFs organisering
  • Enhetlig system for varsling
  • Nøkkeltallsrapporten 2020