Norges tropp under Special Olympics World Winter Games i 2017. Foto: Karl Filip Singdahlsen
Norges tropp under Special Olympics World Winter Games i 2017. Foto: Karl Filip Singdahlsen

Norsk idrett ønsker Special Olympics til Norge

Idrettstinget vedtok å utrede en mulig søknad om å arrangere Special Olympics World Winter Games i Norge innen 2033. I tillegg skal det utarbeides en offensiv plan for å styrke idrettstilbudet for mennesker med utviklingshemming.

Følgende vedtak ble fattet:

  1. Idrettstinget ber idrettsstyret utrede om det skal søkes om å få tildelt Special Olympics World Games vinter i Norge innen 2033.
  2. Idrettstinget ber idrettsstyret igangsette en prosess med særforbundene og idrettskretsene for å utarbeide en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker med utviklingshemming kan forbedres, herunder å utarbeide en forpliktende strategi- og handlingsplan for hvordan idretts- og arrangementstilbudet nasjonalt og internasjonalt kan forbedres. Handlingsplanen skal være klar til ledermøtet 2022, og iverksettes høsten 2022.