Bærekraftsballen. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Bærekraftsballen. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Øk din kompetanse om idrett og bærekraft

Ansatte og tillitsvalgte i norsk idrett får nå en unik mulighet til å skaffe seg bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå.

«Idrett og bærekraft»er et studie på Norges idrettshøgskole som gir en god innføring i koblingen mellom idrett og bærekraft og hvordan man jobber med det i egen organisasjon.

Det vil også være en mulighet for å søke om å få dekket semesteravgiften etter bestått kursDe 30 første som søker, etter å ha bestått kurset, kan få refundert semesteravgiften.

Norges idrettsforbund ønsker å gjøre dette så matnyttig som mulig. I tillegg til studiet ønsker vi å legge opp til egne samlinger for personer fra idretten som tar dette kurset. Her vil vi samles og utveksle kunnskap og jobbe med konkrete tilpasninger til egen organisasjon.

For inspirasjon, les mer om hvordan ledelsen i Norges Triatlonforbund har tilegnet seg kunnskap om idrett og bærekraft – ved siden av både jobb, verv og familieliv, og hvordan forbundet tar kunnskapen i bruk for praktisk bærkraftsarbeid i egen organisasjon. 

Søknadfrist for å melde seg opp til emnet «Idrett og bærekraft» er 1. desember (start januar).