Norges idrettsforbund er glad for at Idretts-Norge i stor grad kan fortsette som før.
Norges idrettsforbund er glad for at Idretts-Norge i stor grad kan fortsette som før.

Nye nasjonale restriksjoner og anbefalinger

Regjeringen har innført enkelte nye tiltak og anbefalinger i forbindelse med smittesituasjonen og usikkerhet rundt omikron-varianten. Svært få av tiltakene får direkte konsekvenser for idretten.

Alle nye tiltak gjelder fra og med 3. desember og foreløpig 14 dager fremover.

- Norges idrettsforbund er glad for at Idretts-Norge i stor grad kan fortsette som før, men vi henstiller alle organisasjonsledd om å sette seg inn i nye regler og anbefalinger knyttet til innreise, og enkelte antallsbegrensninger på arrangementer uten tilviste sitteplasser i regioner med mye smitte, sier Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet forlenges.

Regjeringen har, i lys av usikkerheten rundt den nye omikron-varianten, stadfestet at kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet som i første omgang ble videreført ut året, utvides til sommeren 2022.

Lotteritilsynet vil snart legge ut en søknadsportal for kompensasjonsordningene gjeldende for perioden 31. oktober-31. desember. Idrettslagene vil varsles når søknadsportalen er operativ.

Nedenfor følger de viktigste nasjonale råd og regler fra gårsdagens regjeringspressekonferanse:

Sosial kontakt:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Voksne bes vurdere om de kan redusere nærkontakter noe

Anbefaling om at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.

Anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.

Innreise:

 • Alle reisende må i utgangspunktet registrere seg før ankomst
 • Alle reisende må i utgangspunktet teste seg ved ankomst
 • Uvaksinerte og personer uten verifiserbart koronasertifikat må også teste seg før avreise til Norge, og må i karantene dersom de kommer fra et område med karanteneplikt
  • Egne regler for reisende fra Sør-Afrika og omkringliggende land i forbindelse med omikron-varianten

Smittekarantene

Fra og med 1. desember vedtok regjeringen følgende tiltak:

 • Smittekarantene hvis man bor sammen med en som er smittet til man har fått svar på negativ test
  • Gjelder voksne, uavhengig av vaksinasjonsstatus
  • Vaksinerte kan gå ut av karantene ved negativ PCR test, men krav om ny PCR test etter 7 dager
  • Uvaksinerte kan gå ut av karantene ved negativ test, men plikt om daglige hurtigtester eller PCR-test annenhver dag
 • Egne regler ved mistanke om omikron

Regionale regler og anbefalinger

Norges idrettsforbund ber alle organisasjonsledd sette seg godt inn i regionale og lokale regler og anbefalinger som kan fravike fra de nasjonale.