Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde Foto: Eirik Førde

Nye lettelser for idretten i regjeringens gjenåpningsplan

Fra 27. mai åpnes det opp for at større deler av idretts-Norge kan komme i gang med mer aktivitet. Regjeringens plan for videre gjenåpning bidrar til nye lettelser for idretten.

Torsdag 27. mai går de nasjonale anbefalingene fra trinn 1 til trinn 2.  Se de nasjonale tiltakene for idretten lenger ned i saken.

-Det er positivt at barn og unge nå i noen grad kan konkurrere på tvers av kommunegrensene såfremt kommunene har samme smittenivå, samt at breddeidrettsutøvere over 20 år uten kontakt, nå kan bedrive mer organisert aktivitet både ute- og innendørs. Samtidig er det preserende at 130 000 voksne med kontakt, som ikke har vært i normal trening på 15 mnd kommer i gang snarest mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Lettelser for breddeidrettsutøverne over 20 år med kontakt ligger først inne i trinn 3 fra Helsedirektoratets plan.

Toppidrettsutøverne får unntak fra karanteneregler

Toppidrettsutøvere som forbereder seg til OL og Paralympics vil få unntak fra karantenereglene ved innreise. Dato for når dette trer i kraft er foreløpig ikke klarlagt. 

-Vi er svært fornøyde med endelig å ha fått på plass unntak for innreisekarantenebestemmelsene for utøverne og støttepersonellet som forbereder seg til OL og Paralympics. Dette sikrer like konkurransevilkår i forberedelsene inn mot mesterskapene, sier Berit Kjøll

Arrangementer kan holdes på tvers av kommuner

Arrangementer kan nå holdes på tvers av kommuner, og ikke innad i kommunen. Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Les hvilke tiltak Idrettsforbundet  tidligere har bedt om  i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan.

Følgende nasjonale tiltak gjelder for idretten (lokale retningslinjer må fremdeles følges):

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
  • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
  • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)

  • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)