Idrettspresident takket av tidligere kulturminister Abid Raja på det ekstraordinære idrettstinget på Gardermoen. Foto: Sofie Torlei Olsen
Idrettspresident takket av tidligere kulturminister Abid Raja på det ekstraordinære idrettstinget på Gardermoen. Foto: Sofie Torlei Olsen

Norsk idrett takket av tidligere kulturminister Abid Raja

På det ekstraordinære tinget på Gardermoen fikk idretten besøk av tidligere kulturminister Abid Raja som ble takket av for innsatsen.

Idrettspresident Berit Kjøll understreket den tette kontakten mellom idrettsbevegelsen og departementet under hele regjeringsperioden, ikke minst under koronapandemien.

- Jeg har jo hatt svært mye å gjøre med deg, og jeg opplever at vi har hatt en tett, god og konstruktiv dialog hele veien. Idretten må ta regien for vår egen utvikling, men vi trenger et tett samspill med myndighetene for å lykkes i vårt arbeid. Denne forståelsen har vært gjensidig, sa idrettspresidenten i sin takketale til tidligere kulturminister Abid Raja.

Kjøll roste også Abid Raja sin innsats og hvordan den tidligere statsråden hadde stått på i tykt og tynt for idretten, ikke minst under pandemien, og at hun gledet seg til å jobbe videre med Raja på Stortinget. Ikke minst for å kunne realisere et nytt nasjonalt toppidrettssenter. Her forventet Kjøll full støtte fra Raja og Venstre.

- Det kan jeg love, det kommer dere til å få, repliserte Raja raskt tilbake.

Raja trakk dernest linjene tilbake til sin egen oppvekst og hvorfor han selv hadde fått en spesiell forkjærlighet til idretten. Familien hadde ikke råd til å sende Raja til den organiserte idretten, men han fant sine egne veier og idrettsgleden med blant annet «street-basket» og Squash-trening utendørs i sitt eget nærmiljø.

Takket idretten for innsatsen under pandemien
Raja rettet en spesiell takk for den flotte innsatsen som norsk idrett har lagt ned under koronapandemien:

- Tusen takk for alt dere har gjort i løpet av krisen. Takket være deres innsats og samarbeid har vi klart oss bedre enn vi ellers ville ha gjort. Vi har laget «vanvittige» krisepakker og vi har tildelt midler til utredning av et nytt nasjonalt toppidrettssenter og som jeg tror den nye kulturministeren vil følge opp, sa Raja.

Understreket betydningen av mangfold og inkludering
Raja skrøt også av den nye søknadsbaserte tilskuddsordningen som den forrige regjeringen la frem tidligere i høst og som skal styrke norsk idretts arbeid for unge personer med funksjonsnedsettelser, redusere økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse og styrke arbeidet for økt kjønnsbalanse i idretten. Her har også Stiftelsen VI, Obos og Sparebankstiftelsen gått inn med 100 millioner kroner i ordningen.

Raja pekte også på at den forrige regjeringen hadde tatt viktige grep i kampen mot den uregulerte spillbransjen.

Takket Kjøll for et unikt samarbeid
Sist, men ikke minst takket han idrettspresident Berit Kjøll for et utmerket samarbeid.

- Forholdet mellom idrettspresidenten og kulturministeren har vært preget av gjensidig tillit og full åpenhet om hvor grensene går fra begge parter. Her har det ikke vært noen baktanker, bakspill eller uredelige sklitaklinger, sa Raja og la til:

- Idrettspresidenten er den kvinnen jeg har brukt mest tid på foruten departementsråden og kona mi.  

Raja sa avslutningsvis at idrettspresidenten hadde vært krevende, men samtidig ærlig og tydelig, uten at hun hadde ropt høyt i mediene når hun var kritisk. Slik hadde hun også opptrådt ovenfor øvrige statsråder i regjeringen og fagmyndighetene. Raja håpet at denne formen for samarbeid ville bli videreført med ny kulturminister.