Foto: Emma Sukalic / Lucky View
Foto: Emma Sukalic / Lucky View

Norsk idrett planlegger gjenåpningskampanjen «Tilbake til idretten»

Kampanjen #tilbaketilidretten vil være ett av flere viktige bidrag i gjenåpningen av idretten, foruten gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten selv. Målsetningen er å ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Målet er å få tilbake alle medlemmer av norsk idrett som har valgt å slutte som følge av koronapandemien.

Idrettsforbundet, særforbund og idrettskretser har lenge jobbet sammen om kampanjen #tilbaketilidretten. Nå ser idretten frem til full gjenåpning, hvor alle som ønsker å delta i idretten inviteres til en åpen dag/ åpen uke i regi av idrettslagene rundt om i landet.

Idrettslagene oppfordres til å sette av 25. september og gjerne hele uke 39, hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag i idrettslagets regi, og gjerne i tilknytning til et planlagt idrettsarrangement. Idrettsråd, idrettskretser, særforbund og særkretser vil bistå idrettslagene i planleggingen og gjennomføringen av idrettens gjenåpningsdag/uke.

Vi oppfordrer alle idrettslag til å fortsette makeringen i ukene 40 og 41 med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.

Idrettsforbundet bistår idrettslagene
Det vil opprettes en kampanjeside på idrettsforbundet.no hvor det vil følge nyttig informasjon som vil hjelpe idrettslagenes arbeid i gjenåpningen – og i rekrutteringen av nye og gamle medlemmer og frivillige tilbake til idretten. 

Her er noe av det som vil bli gjort tilgjengelig på siden:

  • Digitalt verktøy for påmelding til arrangement
  • Råd og tips til en vellykket åpen dag/uke for idretten
  • Felles nasjonalt trenerseminar til inspirasjon for nye og gamle trenere
  • Diverse maler (pressemelding, invitasjonsbrev med mer)
  • Kampanjemateriell som filmer, bilder, flyers, plakater, bannere med ferdige budskap til bruk for profilering på egne digitale og fysiske flater
  • Aktuelt og nyheter

Kampanjesiden #tilbaketilidretten lanseres på idrettsforbundet.no i uke 32, rett etter sommerferien.

Bakgrunn:
Norges idrettsforbund fremla i uke 22 tall for medlemsutviklingen i norsk idrett basert på samordnet rapportering i 2020. Foreløpige tall viser at norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent.