Kulturminister Anette Trettebergstuen og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Geir Owe Fredheim
Kulturminister Anette Trettebergstuen og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Geir Owe Fredheim

Norges idrettsforbund ber om høy terskel før det innføres nye restriksjoner for idretten

Idrettsforbundet ber landets kommuner om å strekke seg langt før de eventuelt innfører nye smittevernrestriksjoner som berører barne- og ungdomsidretten negativt. Dette til tross for en betydelig smitteøkning de siste ukene.

Norges idrettsforbund har nå sendt frem et brev til Kulturdepartementet hvor vi ber helsemyndighetene påminne kommunene om å praktisere en høy terskel før de eventuelt ilegger nye restriksjoner på idretten ved lokale smitteutbrudd.

– Norsk idrett har gjennom hele pandemien opptrådt ansvarlig. Vi har samvittighetsfullt fulgt de nasjonale og lokale smittevernreglene til punkt og prikke. Det skal vi naturligvis også gjøre i fortsettelsen. Samtidig ber vi myndighetene om å strekke seg langt før de innfører nye restriksjoner for idretten, med de negative konsekvenser dette vil få for barn og unges fysiske og psykiske helse. Pandemien har i tillegg kostet oss 178.000 medlemskap og mange frivillige. Vi har ikke råd til å miste flere, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Jeg vil også understreke helsemyndighetenes tydelige påminnelse til oss alle, og som i høyeste grad også gjelder for idretten: Alle må holde seg hjemme hvis de er syke, teste seg ved mistanke om covid-19-infeksjon og opprettholde god håndhygiene. Følger vi disse rådene, bør vi også kunne holde idretten i gang som normalt.

Ber kommunene om tydelige anbefalinger
Smitteøkningen vi har sett de siste ukene, har også skapt usikkerhet for arrangører med hensyn til gjennomføring av sine idrettsarrangementer.

– Vi får tilbakemeldinger fra enkelte arrangører som er engstelige for at deres arrangementer kan føre til økt smittespredning i samfunnet. Derfor er det viktig at lokale helsemyndigheter er tydelige i sin kommunikasjon ut mot idrettslagene på hvilke anbefalinger og regler som gjelder for gjennomføring av idrettsarrangementer, sier Kjøll.

– Så lenge myndighetene ikke pålegger arrangør å innføre restriksjoner eller avlyse et idrettsarrangement, bør man gjennomføre som planlagt, fortsetter idrettspresidenten.

I brevet til Kulturdepartementet ber Norges idrettsforbund også om en klargjøring av regjeringens prioriteringer dersom det skulle bli aktuelt å innføre nye nasjonale restriksjoner for å redusere smittepresset i det norske samfunnet.

– Vi har tillit til at den nye regjeringen også prioriterer barn og unge først. De har lidd mye gjennom hele pandemien og har behov for en mest mulig forutsigbar og normal hverdag. Det inkluderer en normal idrettshverdag, avslutter Kjøll.