NIF inngår god og langsiktig avtale med Sparebank 1

NIF inngår god og langsiktig avtale med Sparebank 1

Norges idrettsforbund har inngått en ny og langsiktig forretnings- og markedsmessig avtale med SpareBank 1. Avtalen løper over fire år.

SpareBank 1 er en svært viktig partner for Norges idrettsforbund. I mange år har de, gjennom sine 15 selvstendige sparebanker i alle landets fylker, sett verdien av å støtte lokal- og regionalidretten i Norge.  

- I dag er vi veldig stolte, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund. SpareBank 1 er en av Norges største bidragsytere til frivilligheten og er svært synlige og til stede i lokalmiljøene rundt om i hele Norge. Vi deler mange av de samme verdiene og SpareBank 1 ønsker med denne avtalen å forsterke sitt engasjement inn mot idretten.   

- Fireårsavtalen vi nå har inngått har både en forretningsmessig og markedsmessig verdi for Norges idrettsforbund, blant annet ved at SpareBank 1 og Norges idrettsforbund i fellesskap skal utvikle gode og kostnadseffektive bank- og betalingsløsninger for klubber og idrettslag, sier Kvalevåg.  

Samarbeidsprosjekter
Norges idrettsforbund har i flere år samarbeidet med SpareBank 1 om «Klubben i mitt hjerte», en suksess vi vil fortsette. I tillegg vil samarbeidet utvides gjennom videreutvikling av konseptet Byttehelgen, slik at den vil gjelde større deler av idretten. Målet med Byttehelgen er å bidra til å redusere kostnadene ved å drive idrett, flere får råd til sportsutstyr, samtidig som det kan være er en god inntektskilde for idrettslagene som arrangerer. 

- Vi ser på samarbeidet med SpareBank 1 som viktig for å nå visjonen om idrettsglede for alle. Dette skal vi nå ved blant annet å bidra til et inkluderende samfunn og ta ned barrierer som økonomi, kjønn, kultur, miljø eller fysiske forutsetninger. Alle barn og ungdom skal få mulighet til å delta i idrett, sier Kvalevåg.

Idrettens bank
- Samarbeidsavtalen med Norges idrettsforbund befester vår rolle som idrettens bank, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i SpareBank 1 Østlandet. 

- Med denne avtalen vil vi kunne levere gode og kostnadseffektive løsninger til idretten, både for idrettslag og særforbund.

- Økonomi kan være en barriere for deltagelse i organisert idrett. Sammen med Norges idrettsforbund ønsker vi å bidra til å senke denne barrieren med gode tiltak innen inkludering og sirkulærøkonomi, sier Heiberg.

Kontaktpersoner for avtalen:

Rune Midthaug, leder marked, kommunikasjon og arrangement i Norges idrettsforbund
tlf. 900 10 009, e-post: rune.midthaug@idrettsforbundet.no

Stein Bugge, sponsorsjef i SpareBank 1, tlf. 982 36 260, e-post: stein.bugge@smn.no