Idretten har ventet lenge nok og må komme i gang. Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Idretten har ventet lenge nok og må komme i gang. Foto: Caroline Dokken Wendelborg

NIF forventer full gjenåpning av breddeidretten i trinn 3

- Pandemien er på hell, og vi forventer nå full gjenåpning av breddeidretten i trinn tre, inkludert for våre voksne utøvere, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Norges idrettsforbund sendte frem et brev til Kulturdepartementet 8. juni med konkrete innspill til hva idretten forventer i trinn 3 av gjenåpningen av samfunnet.

- Nå må hele breddeidretten komme i gang, det betyr at enmetersregelen bortfaller for alle utøvere over 20 år og det må åpnes for nasjonale konkurranser for både barn, unge og voksne. Idretten har ventet lenge nok, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

- I begynnelsen av juni fremla Norges idrettsidrettsforbund alarmerende tall som viser at norsk idrett har mistet nesten 10% av medlemskapene i 2020, hvor pandemien er hovedårsaken. Mye tyder på at trenden med fallende medlemstall har fortsatt første halvår i 2021 fordi store deler av idretten har vært stengt ned etter jul. Nå er det på høy tid at breddeidretten får slippe til, sier Kjøll.

Ber om unntak fra innreisekarantene for alle toppidrettsutøvere
Norges idrettsforbund mener at unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser i covid-19-forskriften § 6f må utvides til å omfatte alle norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som vender tilbake til Norge etter konkurranseforberedelser eller konkurranser i utlandet. Utenlandske utøvere som skal konkurrere i Norge må naturligvis få likelydende unntak.

- Både smittetallene og vaksinasjonen av befolkningen i Norge og i Europa går nå riktig vei. Flere av våre fremste utøvere er allerede vaksinert. Samtidig lever våre toppidrettsutøvere under et særdeles strengt smittevernregime. For å sikre like konkurransevilkår er det viktig at disse utøverne nå får unntak fra innreisekarantene. Det må også inkludere utenlandske utøvere som skal konkurrere i Norge, sier Kjøll.

- Vi har sendt frem en liste over internasjonale idrettsarrangementer som er planlagt gjennomført i Norge. Norge er en del av det internasjonale idrettsfelleskapet. Da er det på høy tid at vi igjen tar et arrangøransvar og tilbyr internasjonale idrettsarrangementer på norsk jord, sier Kjøll.

Forventer 5000 på publikumsarrangementer utendørs
Norges idrettsforbund har også forventninger til betydelige lettelser for publikumsarrangementer i trinn 3.

- For idrettsarrangementer utendørs bør publikumsantallet nå kunne økes til minimum 5000 dersom anleggets kapasitet er 10.000 tilskuere eller flere. Jeg vet at våre klubber er godt forberedt for å ta imot flere tilskuere og hvor smittevernregler som testing og avstandskrav vil ivaretas på en god og tillitsvekkende måte, sier Kjøll.  

- Den ansvarlige linjen som norsk idrett har vist gjennom hele pandemien vil fortsette, også når idretten nå gjenåpner for fullt, avslutter Kjøll.