trener5.jpg

Møteanmodning – arbeidet med gjenåpningen av norsk idrett

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den løpende og gode dialogen med både Kulturdepartementet (KUD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet knyttet til koronasituasjonen og norsk idrett.

NIF har stor forståelse for at myndighetene må iverksette kraftfulle tiltak for å bremse smitteutviklingen. Norsk idrett følger, og skal fortsette å følge, de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

De nødvendige tiltakene som er iverksatt har store negative konsekvenser for den organiserte idrettsaktiviteten blant barn, ungdom og voksne. Våre medlemmer og NIF er bekymret for de kortsiktige og langsiktige konsekvensene dette vil ha for idrettsdeltakelsen og for påfølgende negative konsekvenser for den fysiske og mentale helsen.

For NIF er det viktig å ha en nær dialog med Kulturdepartementet og norske helsemyndigheter med tanke på hvordan vi sammen kan tilrettelegge for gjenåpningen av de deler av den organiserte idretten som per tiden er stengt eller som er ilagt restriksjoner, gitt at smittesituasjonen tillater dette. Det er også viktig å få belyst og diskutert ulike utilsiktede konsekvenser av de iverksatte tiltakene for deler av norsk idrett.

På denne bakgrunn ber NIF om at Kulturdepartementet legger til rette for et snarlig møte med KUDs, HODs og Helsedirektoratets administrative ledelse.

Tilbakemelding og ev. spørsmål kan rettes til organisasjonssjef Gro Holstad (gro.holstad@idrettsforbundet.no, 922 02 665).

Se brev til KUD - gjenåpning januar 2021