Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Sofie Torlei Olsen
Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Sofie Torlei Olsen

Måtte 2022 bli «The Best Year Ever»

Jeg håper det står bra til med dere alle. Gjennom hele 2021 har jeg sett fremover, håpet og trodd på lettelser for idretten og for samfunnet gjennom koronapandemien. Stor var gleden etter hvert som vi fikk lov til å åpne igjen og fra slutten av september feire og markere med kampanjen #tilbaketilidretten.

Rett før jeg skrev dette så jeg på pressekonferansen regjeringen holdt om nye innstramminger, nye begrensinger og «to skritt tilbake».  Jeg, som de aller fleste andre i samfunnet vårt, har tillit til myndighetene, tro på at valgene som tas, er til fellesskapets beste og vet at de er basert på den fremste kunnskapen vi har i landet.  Likevel kjenner jeg på at vi alle må mobilisere for nok en gang å krumme nakken og se forbi denne nye humpen i veien, frem mot idretten og samfunnet slik vi vet og vil det skal være.

La oss håpe at de nye tiltakene har den tilsiktede effekt og at vi ser en positiv utvikling frem til 11. januar slik at vi igjen kan ta fatt på veien tilbake. 

Det aller viktigste jeg nå gjør, er å takke dere. Året 2021 har brakt nye, ukjente og store utfordringer både for tillitsvalgte og for ansatte ledere. Takk for at dere har ledet norsk idrett stødig og godt gjennom disse utfordringene.  Takk for at dere har tatt digitale møter, stengte idrettsanlegg, kompensasjonssøknader, stopp i aktivitet, smittevern og koronahverdag på en skikkelig måte.  Takket være deres innsats og lederskap tror jeg idretten bedre enn mange andre organisasjoner sto godt også gjennom et svært vanskelig år.  Tusen takk.

Om ikke annet vet jeg at denne krisen har tydeliggjort hvor viktig idretten er som en sosial arena, for trivsel og tilhørighet for alle samfunnslag og alle aldre uansett ambisjonsnivå.  Idrettens rolle i det norske samfunnet er blitt veldig synlig – spesielt når den ikke har vært der. Det inspirer og motiverer i alle fall meg.

Jeg vil gjerne også fremheve det vi har skapt og det vi har vedtatt i år.  Organisasjonen har tatt noen store steg mot å bli enda bedre, enda tryggere og mer verdibasert. Å ha utviklet og siden vedtatt etiske leveregler for hele norsk idrett, laget og vedtatt et felles varslingssystem, et nytt etisk råd og en ny påtalenemnd – alt sammen store utviklingstrekk til det beste for idrettsbevegelsen. Takk for jobben.

Norsk idrett er blitt utfordret om menneskerettigheter, barrierer for deltakelse, dialog eller boikott, bærekraft, trakassering, inkludering, kjønnsbalanse, mangfold og spiseforstyrrelser for å nevne noe.  Jeg vet at vi står støtt og at vi stadig utvikler oss.  Tinget i høst vedtok også en ny internasjonal strategi som vil gjøre det enda enklere å stå sammen, fordi vi i all hovedsak er enige om hvor vi står og hvordan vi sammen kan påvirke i positiv retning. Jeg tror det både på kort og lang sikt ytterligere vil styrke norsk idretts posisjon internasjonalt.  Vi skal løfte frem det vi står for, og vi skal gjøre det med kraft og troverdighet.

Jeg ønsker for oss alle at 2022 skal bli «the best year ever».  Vi skal ha OL og Paralympics i Kina, vi skal ha Para-VM i Norge på snø og vi skal hele tiden jobbe for å bli stadig bedre som organisasjon. Og ikke minst skal vi gjøre det enda enklere å være frivillig og sikre at de medlemmene og de frivillige som vi har mistet i pandemien, strømmer tilbake til idretten. I dette arbeidet leder dere an. 

Dere er helt nødvendige pådrivere og bidragsytere for at norsk idrett er der vi er, og utvikler oss i riktig retning.  Takk til dere alle som gir av deres tid og engasjement, og takk til dere som har som arbeid å gjøre det samme.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul, en god og fredfylt juleferie og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen

Berit Kjøll

idrettspresident