Idrettspresident Berit Kjøll åpnet årets ledersamling på Gardermoen. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Idrettspresident Berit Kjøll åpnet årets ledersamling på Gardermoen. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Ledersamling for et styrket mangfolds- og inkluderingsarbeid i idretten

Som en forutsetning for å styrke idrettens rolle innenfor sosial bærekraft, skal idretten være en arena for inkludering, like muligheter og mangfold. Under ledersamlingen på Gardermoen fredag 15. oktober satte norske idrettsledere dette på agendaen, og hvordan hele norsk idrett kan styrke innsatsen på dette området.

Idrettspresidenten understreket at for å lykkes i arbeidet med mangfold og inkludering må idrettsorganisasjonen selv ta eierskap til dette satsingsområdet. Per nå speiler ikke idretten mangfoldet i samfunnet godt nok.

-Det er dere som har vedtatt det, det er dere som må eie det og det er dere som må sørge for at det skjer.  Sammen kommer vi til å klare å ta store steg mot nettopp én idrett og like muligheter, sa Kjøll til idrettslederne på ledersamlingen. 

Forventninger utenfra
Idrettspresidenten påpekte også at omverden har tydelige forventninger til idrettens evne og vilje til å styrke dette arbeidet i vår organisasjon og som skal sørge for at vi lever opp til vår visjon «idrettsglede for alle».  

-Når myndighetene i tillegg så tydelig i idrettsstrategien ønsker at idretten skal prioritere dette arbeidet, får vi politisk støtte, øremerkede økonomiske bidrag og muligheten til å forsere arbeidet på tvers av hele organisasjonen, understreket idrettspresidenten.   

Fra ord til handling
For at idretten skal lykkes i arbeidet mente idrettspresidenten at hennes og organisasjonens ambisjoner måtte være likelydende, ikke minst når det gjelder rekruttering av ledere til norsk idrett.

-Jeg må si at det overrasker meg når vi virkelig vil mangfold og integrering, at vi fortsatt ikke evner å foreslå representative kandidater gjennom valgkomiteene. Det skjer ikke gjennom vedtak fra idrettsstyret. Det skjer gjennom konkret handling i særforbund, i idrettskretser og i alle øvrige organisasjonsledd, sa Kjøll.

Når det gjelder kjønnsbalanse i lederroller har norsk idrett beveget seg i riktig retning, men Kjøll mente idretten fortsatt har en vei å gå.

-På bare litt under to år, har vi flyttet oss fra 12 prosent til 20 prosent kvinnelige styreledere i særforbund og idrettskretser. I en organisasjon der det er helt selvfølgelig med kjønnsbalanse, er dette likevel altfor dårlig!  For å komme opp til vårt mål om 40 prosent, vil det kreve solid innsats fra hver og én av dere, fra valgkomiteer til valgte ledere. Det må i det minste være en kandidat av begge kjønn til alle valg, sa idrettspresidenten.

Paraløft i hele organisasjonen 
Norsk idrett var verdensledende gjennom ansvarsreformen som flyttet ansvaret for personer med funksjonsnedsettelse i idretten over til de enkelte særforbund.

-Vi har alle forutsetninger for å fortsatt kunne være verdensledende, men da må vi både ville det – sammen – og jobbe for det – sammen. Nå skal vi lage en helhetlig strategi som jeg tror kommer til å fornye arbeidet med å inkludere paraidrett gjennom hele organisasjonen.  Det gleder jeg meg til, avsluttet idrettspresidenten. 

Birgit_Skarstein_1920_Foto_Pernille_Ingebrigtsen.jpgParautøver Birgit Skarstein inviterte idrettslederen til å definere en ny koreografi til en gruppedans som passer for alle, med klar henvisning til sin egen gruppesalsaopptreden i TV-programmet «Skal vi danse». Foto: Pernille Ingebrigtsen

Etter idrettspresidentens innledning fikk ledersamlingen besøk av vår paralympiske gullmedaljevinner Birgit Skarstein, leder av Fle-Re i NRK, Iram Ansari og daglig leder for Toppfotball kvinner, Hege Jørgensen. De bidro med inspirerende og sterke innlegg, trakk frem sine perspektiver ut fra egen erfaringsbakgrunn og ga idrettslederne nyttige råd for et styrket og vellykket inkluderings- og mangfoldsarbeid i idretten.

HegeJørgensen_1920_Foto_Pernille_Ingebrigtsen.jpgDaglig leder i Norsk toppfotball kvinner, Hege Jørgensen oppfordret alle idrettslederne til å utfordre myter om jenters deltakelse i idretten, og som har fått rotfeste som etablerte sannheter. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Innleggene ga et godt rammeverk for et påfølgende gruppearbeid blant idrettslederne.