Lanserer Trenerattesten: – Målet er å løfte trenerkompetansen i norsk idrett

Norsk idrett lanserer i dag et banebrytende arbeid som har pågått i over ett år. En digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, tilbys nå alle trenere i norsk idrett.

Norsk idrett jobber kontinuerlig for at barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt og godt miljø. Et av tiltakene for å oppnå dette målet er den digitale Trenerattesten som er klar for bruk.

- Jeg er utrolig glad for at vi nå har lansert Trenerattesten til alle trenere i norsk idrett. Jeg må få lov til å rette en stor takk til særforbundene for et spennende samarbeid med å lage et produkt som er tilpasset deres trenerne, sier breddeidrettssjef Anja Veum i Norges idrettsforbund.

- Kompetente trenere blir omtalt i norsk idretts styringsdokument «Idretten vil» som en viktig forutsetning for å lykkes med et godt aktivitetstilbud. Gode trenere er den viktigste faktoren for utøverens eller lagets utvikling. Vi tror Trenerattest kan bidra for å nå disse målene, sier Veum, og legger til:

- Nå gjenstår arbeidet med å nå ut til alle trenerne i norsk idrett, her må hele idretten samarbeide for å lykkes. Vi har nemlig satt oss et mål om at alle trenere i norsk idrett skal ha gjennomført Trenerattesten, sier Veum.

Slik gjør du
Ved å logge inn på trener.nif.no får alle trenere i norsk idrett tilgang på denne nye og innovative løsningen. Trenerattesten gir alle trenere et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Logg inn på trener.nif.no og ta Trenerattesten nå!

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Norges idrettsforbund, sammen med alle særforbundene, ønsker dere lykke til, og vi håper Trenerattesten blir godt mottatt.

Les mer om Trenerrollen og Trenerattesten på vår nye side.

Dette er Trenerattesten