Det var store smil og god stemning da idretten ønsket kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen velkommen. Foto: Sofie Torlei Olsen
Det var store smil og god stemning da idretten ønsket kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen velkommen. Foto: Sofie Torlei Olsen

Idrettstinget ønsket ny kulturminister velkommen til idretten

Den nye kultur- og likestillingsministeren Anette Trettebergstuen ble møtt med stående applaus da hun avla et overraskelsesbesøk til det ekstraordinære idrettstinget.

Idrettspresidenten var særdeles fornøyd når hun kunne avsløre det overraskende besøket til det ekstraordinære tinget.

- Vi er spesielt fornøyde med regjeringens lovnad om momsen, sa Kjøll og presiserte:

Jeg skal ikke benytte denne anledningen til å be om alle de milliardene vi også trenger til anlegg de neste årene. Nå skal vi markere starten på et nytt og godt samarbeid med deg og den nye regjeringen, sa Kjøll muntert til kulturminister Trettebergstuen.

- Du hører at alle jubler med forventinger om et godt og gjensidig samarbeid. Vi er stolte over at du nå har blitt vår nye kulturminister. Vi er klare- er du?, og kastet ballen over til den nye kulturministeren.

Trettebergstuen takket for applausen og uttrykte stor glede over å kunne hilse idrettsbevegelsen på idrettstinget;

- Jeg er så glad for jeg har fått verdens beste jobb. Jeg går inn i rollen med ydmykhet og skal fronte den flotte idrettsmodellen hvor folk bruker av sin fritid for å trene, selge kaffe og pølser i kiosken, og vaske svette drakter for at alle barn og unge kan få utfolde seg i idretten. Dette er noe av det vakreste i den norske idrettsmodellen, sa Trettebergstuen og fortsatte:

Idretten samler det norske folket, ikke bare om de største idrettsøyeblikkene som gjør oss stolte, men også i hverdagen i by og bygd, på små baner og på løkka. Det er fantastisk, sa den nye Kulturministeren.

Kulturministeren ønsker å være en tilgjengelig, lyttende og lærende statsråd og som skal jobbe for best mulig rammevilkår for en åpen, inkluderende, tilgjengelig og sunn idrett.

Trettebergstuen uttrykte tilfredshet med at regjeringen har en forpliktelse til å innfri full momskompensasjon gjennom regjeringserklæringen. Trettebergstuen var også tydelig på at hun var stolt av det fokuset idretten retter mot likestilling og tiltak for å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idretten. Dette er et arbeid som kulturministeren støttet.

- Utstyrsjaget må ikke ta overhånd. Derfor ønsker vi å få til en ordning hvor barn og unge i større grad kan låne utstyr for å redusere kostnader. Samtidig skal vi ta tak i etterslepet for idrettsanlegg og lage en plan for dette, avsluttet kulturministeren.