logonif612.jpg

Idrettsstyret innhenter råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg i høydehussaken

Covid-19-pandemien har skapt store utfordringer også for norske toppidrettsutøvere og deres treningshverdag. NIF er blant annet kjent med at Friidrettsforbundets landslagslege ønsker at idrettsstyret gir et midlertidig fritak fra forbudet mot simulert høyde så lenge pandemien varer.

Dette er begrunnet i at utholdenhetsutøvere som vil prestere, nå står overfor et dilemma knyttet til at reiser på høydesamlinger kan gi økt risiko for egen smitte og smittespredning.

– NIF har i dag avholdt et ekstraordinært styremøte hvor det ble besluttet å innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg om hvilke eventuelle medisinsk-etiske argumenter som finnes for at idrettsstyret bør eller ikke bør vurdere om det kan gis midlertidig dispensasjon fra forbudet mot høydehus i lys av den pågående koronasituasjonen. Det bes også om en vurdering om pandemien vi nå har opplevd, har gitt oss nye erfaringer og argumenter slik at høydehussaken bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Dagens forbud mot bruk av høydehus er stadfestet i vedtak fra Idrettstingene i 2003 og 2015. Idrettsstyret vil derfor også be om en juridisk uttalelse fra NIFs lovutvalg knyttet til idrettsstyrets mulighet til å gi en ev. midlertidig dispensasjon fra dette tingvedtatte forbudet.

Uttalelsene fra henholdsvis idrettsmedisinsk etikkutvalg og lovutvalget fremlegges for diskusjon og behandling på idrettsstyrets møte 19. januar 2021.