Idrettspresidenten møtte statsminister Erna Solberg: – God og konstruktiv dialog

Onsdag møtte idrettspresident Berit Kjøll statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Q. Raja på Statsministerens kontor i Oslo for å snakke om koronasituasjonen i norsk idrett.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog, og jeg er glad for at vi har en statsminister og kulturminister med et stort hjerte for idretten. Vi vil bidra best mulig til at idretten blir en del av løsningen og ikke problemet, sa idrettspresident Kjøll da hun, Solberg og Raja møtte pressen i etterkant av møtet.

– Vi har hatt et godt møte der vi blant annet har mottatt forslag til trafikklysmodell for breddeidretten, og har fått klare og tydelige tilbakemeldinger for barne- og ungdomsidretten, toppidretten og breddeidrett for voksne. Vi har ikke lovet noe, men har lyttet. Vi ser at idretten har det krevende, som mange andre, og vi skal forsøke å se på tilpasninger for å kunne bidra til mest mulig idrettsaktivitet. Men de smittetallene vi ser nå, er smittetall som indikerer innskjerpelser, ikke åpning. Vi er fortsatt i en smittesituasjon der vi må regne med at det ikke blir så mange lettelser, sa statsministeren.

Solberg ba alle i idretten om å være tålmodige.

– Vi ser at det er et håp. Vi kommer til å få vaksinert flere, og dette vil være en del av gjenåpningsstrategien.

Krevende situasjon for Idretts-Norge
Gjennom hele pandemien har norsk idrett stått sammen og fulgt myndighetenes regler og anbefalinger, og med 2,1 millioner medlemskap er idrettens bidrag viktig.

Idrettspresident Berit Kjøll har imidlertid vært tydelig på at situasjonen nå er svært krevende for hele Idretts-Norge, og derfor ønsket hun et møte med statsministeren.

– Det er krevende å skape forståelse for restriksjonene i barne- og ungdomsidretten, i toppidretten og blant voksne i breddeidretten. Særlig i områder med lav smitte er det vanskelig å se at tiltakene står i forhold til smittesituasjonen. Det er fortsatt ca. 230 kommuner som har ingen eller svært lav smitte, altså null eller ett smittetilfelle de siste 14 dagene, sier Kjøll.

– Etter ett år med pandemi har idretten vist, gjennom et dokumentert datagrunnlag, at den ikke påfører samfunnet økt smitterisiko. Tvert imot er vi en sektor som lever av og for helse – og bruker mye ressurser på å holde utøvere friske. Idrettens betydning for fysisk og psykisk helse er viktigere enn noen gang, og spesielt vil jeg trekke frem psykisk helse. Organisert idrett bidrar også til godt smittevern, og idretten er således en del av løsningen for å opprettholde kontroll over pandemien, fortsetter idrettspresidenten.

Kulturminister Raja påpekte at regjeringen vil prioritere barn og unge, og også toppidretten. Det skal nå gjøres vurderinger de neste ukene.

Hør hva Erna Solberg og Berit Kjøll sa under pressekonferansen:

Kjøll ba om følgende under dagens møte:

  • Åpning av hele barne- og ungdomsidretten i områder med lavt smittepress. Mange barn og unge kan ikke konkurrere fordi det kun finnes ett idrettslag i kommunen. Begrensningen går aller mest ut over de mindre idrettene og de mindre kommunene. Her er frivilligheten også aller viktigst.
  • Åpning av seriespill i toppidretten. Toppidretten favner mange arbeidsplasser, og videre nedstengning er både konkurransevridende i forhold til andre nasjoner som holder toppidretten åpen, og vil ha store sportslige og økonomiske konsekvenser.
  • At flest mulig at de 130.000 unge voksne som ikke har fått trent siden mars i fjor, kan gjenoppta normal idrettsaktivitet. Dette er viktig for å unngå mer frafall. Denne aldersgruppens mentale helse er satt på en alvorlig prøve etter ett år med nedstengning. Voksne utøvere er også frivillige i idrettslagene, og disse står i fare for å forsvinne fra idretten.
  • De nasjonale tiltakene for breddeidretten bør erstattes av lokale og forutsigbare tiltak. NIF har sendt frem et forslag til trafikklysmodell for hele breddeidretten, inkludert voksne. Vår modell følger regjeringens prioriteringer hvor barn og unge blir prioritert i områder med høyere smittepress.
  • Ideelle og kommersielle (likelydende) tilbud må likebehandles. Alternativt mister idretten både medlemmer og frivillige. Eksempel: Treningssentre, dansestudioer, kampsportstudioer.
  • Styrket kommunikasjon med myndighetene. Sammen må man finne treffsikre og trygge løsninger til det beste for frivilligheten og idretten.

Erna Solberg om toppidretten: