Idrettens muligheter i å forme ut fremtidens samfunn
Anita Persen fra Finnmarksløpet gledet idrettspresident Berit Kjøll og de øvrige til stede med en grundig gjennomgang av arrangementet og effektene det har på samfunnet på alle nivåer. Foto: Per Tøien

Idrettens muligheter i å forme ut fremtidens samfunn

I «verdens fineste omgivelser» i en stor båloppvarmet og -opplyst lavvo rett på utsiden av Alta fikk idrettspresident Berit Kjøll og idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen, sammen med representanter for Troms og Finnmark idrettskrets en usedvanlig overbevisende og visuell beskrivelse av hvordan idretten kan spille en stor rolle i å utvikle gode samfunn.

– Å høre og se hvordan Finnmark Fotballkrets skaper liv og lys mellom husene i de minste kommunene i Finnmark gjennom sin «Bolystturné» var både rørende og inspirerende. Jeg er sikker på ikke én av de snaut 30 000 innbyggerne som tok aktivt del i aktivitetene gjennom den uka fotballkretsen var i kommunen, tenker annerledes enn meg. Det fellesskapet som idretten skaper strekker seg langt utenom selve aktiviteten. Fotballkretsen hadde felles frokost for alle i kommunen, livredningskurs, utdanningstiltak, «champions league-kamp» og folkefest med lokal ildsjelkåring i alle kommunene. Stolthet, deltakelse og glede kom nesten gjennom bildene som ble vist frem, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Etter at daglig leder Roger Finjord i Finnmark Fotballkrets gjennom fortellingen om Bolystturneen hadde både rørt og engasjert forsamlingen, greide Anita Persen fra Finnmarksløpet også å sette idretten inn i en sammenheng og et samarbeid med næringsliv, kommuner, tettsteder og engasjerte enkeltpersoner. Ringvirkningene som skapes hvert eneste år forsterker søkelyset på Finnmark som reiselivsmål og som opplevelse, og på Finnmarksløpet som katalysator for denne oppmerksomheten.

– Gjennom idrett og arrangement løfter Finnmarksløpet virkelig idrettens kraft som samfunnsbygger opp og frem. Mediedekningen viser frem både idretten, alle de små plassene løpet går gjennom og Finnmark som opplevelsessentrum. Det er mye for svært mange andre å lære, konkluderte idrettspresidenten etter middagen ved bålet i lavvoen.