Kontaktidretter må få unntak fra enmeters-regelen mener Idrettsforbundet.
Kontaktidretter må få unntak fra enmeters-regelen mener Idrettsforbundet.

Idrettens forventninger til regjeringens gjenåpningsplan trinn 3

Norges idrettsforbund har sendt frem et brev til Kulturdepartementet med konkrete innspill til hva idretten forventer i trinn 3 av gjenåpningen.

Norsk idrett har mistet nesten 10% av medlemskapene i 2020, hvor pandemien er hovedårsaken. Dette er alvorlig og det er viktig å gjenåpne idretten så raskt som mulig, og mobilisere for at medlemmer og frivillige skal komme tilbake til idretten. Idretten ber følgende innspill bli hensynstatt i trinn 3 av gjenåpningen: 

  • Voksne i utendørs og innendørs kontaktidretter (og ikke-kontaktidretter) gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.
  • Det må åpnes opp for nasjonale idrettsarrangementer for voksne breddeidrettsutøvere.
  • Unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser i covid-19-forskriften § 6f må utvides til å omfatte norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som vender tilbake til Norge etter konkurranseforberedelser eller konkurranser i utlandet i henhold til oversikt fra NIF, sist oversendt 7. mai d.å.

Les hele brevet i sin helhet her.