Foto: Magnus Thorsen Helstad
Foto: Magnus Thorsen Helstad

Hva gjør vi når ønsket om å prestere i barne- og ungdomsidretten kommer i konflikt med fysisk og mental helse?

Aktive idrettsutøvere, foreldre, trenere og helsepersonell står overfor viktig etiske utfordringer når de skal balansere ulike hensyn knyttet til treningsbelastning for barn og unge og ønsket om å lykkes. Hva er for mye? Hva er for lite? Hva er akkurat passe?

Det er viktig at vi bygger bevissthet og kunnskap rundt hva som må til for å ivareta det enkelte barn og ungdom i idretten. Vi er alle satt sammen forskjellig, og det er viktig at iver etter resultater ikke går utover psykisk og fysisk helse. Det er et viktig etisk premiss at idretten skal bidra til en sunn utvikling av hele mennesket – og fremme et idrettsmiljø som setter helse foran prestasjon.

17. januar 2022 arrangerer Idrettsmedisinsk etikkutvalg, i samarbeid med Legeforeningens råd for legeetikk, et seminar om utfordringer rundt treningsbelastning og hensynet til barn og unges helse. Vi ønsker å sette søkelys på de positive sidene ved idretten, men samtidig belyse hvilke etiske avveininger som trenere, foreldre, og utøvere selv må gjøre. Foredragene er basert både på aktuell forskning og viktige erfaringer fra fagpersoner.

Se programmet for seminaret og meld deg på her. 

Klikk her for å lese Idrettsmedisink ettikkutvalg sine råd om riktig bruk av smertestillende i barne- og ungdomsidretten.