God dialog mellom Idrettsforbundet og Stiftelsen VI

God dialog mellom Idrettsforbundet og Stiftelsen VI

Stiftelsen VI sendte i dag ut pressemelding om at det er god dialog med Idrettsforbundet om tiltak for å gi mennesker me funksjonsnedsettelse like muligheter til å prestere.

I pressemeldingen skriver Stiftelsen VI: 

Etter at Stiftelsen VI sa opp samarbeidsavtalen med Olympiatoppen har det blitt etablert dialog mellom Norges Idrettsforbund ved Idrettspresident Berit Kjøll og VI ved Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

NIF og VI er enige om at det fortsatt er mye ugjort for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal få bedre tilretteleggelse og muligheter til å prestere. Partene er også enige om å forsterke at temaet er en viktig verdidebatt i norsk idrett og i samfunnet forøvrig. OLT er et kompetansemiljø som betyr mye for norsk toppidrett og ressursene fra OLT har bidratt til at Norge i dag er en av verdens beste idrettsnasjoner. VI anerkjenner det arbeidet som OLT nedlegger for norsk toppidrett, men VI mener også at endringer må til for at hele norsk idrett skal bli bedre tilrettelagt for parautøvere. NIF og VI vil søke innspill fra parautøverne om vilke konkrete endringer og tiltak som kan bidra til det. Gjennom dialogen ønsker NIF og VI å forankre en bredere forståelse for utfordringene og mulighetene som basis for et fortsatt, utvidet og forsterket samarbeid.