Foto: Karl Filip Singdahlsen / NIF
Foto: Karl Filip Singdahlsen / NIF

Fordeling av statlige midler som følge av utsettelse av OL/PL i Tokyo 2020

Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen har besluttet følgende fordeling av statlige midler som følge av utsettelsen av OL/PL i Tokyo 2020: 19 millioner kroner fra KUD fordeles til landslag og støtteapparat til de olympiske og paralympiske særforbundene. 5,5 millioner kroner, som ble tildelt over statsbudsjettet 2020, øremerkes utøverstipend til OL-utøvere med lav inntekt.

– Fordelingen av midlene har som hovedmål å opprettholde konkurransekraften i OL/PL 2021. 19 millioner kroner er fordelt til støtte og drift av landslagene i olympiske og paralympiske særforbund. Midlene vil støtte opp om samlingsaktiviteter og støtteapparat for å gi våre utøvere best mulige forberedelser til å prestere under OL/PL i Tokyo i sommer, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen.

5,5 millioner er fordelt til aktuelle OL-stipendutøvere (2020 og 2021) som ikke har kontraktfestede inntekter som overskrider inntektsgrense for utbetaling av stipend. 55 individuelle stipender på 100 000 kroner fordeles likt mellom A-, B- og U-stipendutøvere.

– Merkostnader knyttet til utsettelsen av lekene er uavhengig av stipendstatus/stipendkronebeløpet. Derfor foretas en flat utbetaling til disse utøverne, uavhengig av stipendstatus, sier Øvrebø.  

Utøvere som skal delta i Paralympics mottar ikke stipendøkning gjennom denne ordningen. Årsaken er det generøse stipendopplegget gjennom VI-stiftelsen. VI-stipendutøverne mottar allerede en høyere stipendsum enn de fattigste OL-deltagerne som omfattes av den ekstraordinære ordningen med statlige kompensasjonsmidler.

En A-stipendutøver til OL vil med tilleggsstøtten maksimalt få utbetalt 220.000 kroner. En B-stipendutøver vil maksimalt motta 170.000 kroner. Para-utøvere med VI-stipend og Olympiatoppens A-stipend får allerede utbetalt 250.000. Det samme gjør en B-stipendutøver med VI-stipend.

– Selv etter denne engangsstøtten til de fattigste OL-utøverne, er stipendstøtten til parautøverne bedre, takket være VI-midlene, og har en forutsigbar og langsiktig innretning over minimum fem år, sier Tore Øvrebø.

Olympiatoppen har tett dialog med de olympiske og paralympiske særforbundene for å påse at støtten benyttes i henhold til formålet.

NIF har samtidig forventninger til at mest mulig av de resterende og dokumenterte merkostnader, pålydende 17 millioner kroner som følge av OL/PL-utsettelsen, blir tildelt fra myndighetene første halvår i 2021. Hvordan disse midlene vil fordeles, vil være gjenstand for en ny vurdering når tildelingen eventuelt foreligger.