Se seminaret «Økonomi som barriere – hva skjer post-korona?»
Vi må sikre en trygg gjenåpning av samfunnet hvor barn fra lavinntektsfamilier får like muligheter til deltakelse – og hvor de som har falt utenfor under pandemien, blir inkludert i fellesskapet igjen. Her er idrettspresident Berit Kjøll under seminaret. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Se seminaret «Økonomi som barriere – hva skjer post-korona?»

Koronapandemien har ført til at familier har mistet arbeid, og at færre barn og unge har fått muligheten til å delta i idrett. Hvordan kan vi sikre at ordningene vi utvikler blir ubyråkratiske og ikke bidrar til ytterligere stigma for de som faller utenfor? Se seminaret fra Arendalsuka.

Se seminaret på Idrettsforbundets Facebookside. 

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Vi må sikre en trygg gjenåpning av samfunnet hvor barn og unge står i sentrum, hvor barn fra lavinntektsfamilier får like muligheter til deltakelse og hvor de som har falt utenfor under pandemien blir inkludert i fellesskapet igjen.

For å få til en inkluderende og varm gjenåpning må vi sikre god koordinering mellom stat, kommune og idrettslag. Hvordan kan vi sikre at ordningene vi utvikler blir ubyråkratiske og ikke bidrar til ytterligere stigma for de som faller utenfor?

I panelet for å diskutere dette viktige temaet sitter idrettspresident Berit Kjøll, stortingsrepresentant Trond Giske (Ap), førstekandidat Ida Røse (KrF), medlem av regjeringens ungdomspanel Zaineb Abdulsatar, og rådgiver for ungdomsidrett og verdiarbeid Anne Lise Lassen fra Agder Idrettskrets.