Finnmarks fanesaker
Fornøyde etter politikerdebatten på Alta IFs klubbhus, leder i Troms og Finnmark idrettskrets, Geir Knutsen, organisasjonssjef Sylvi Ofstad og fylkesråd for kultur og idrett Anne Toril Eriksen Balto sammen med idrettspresident Berit Kjøll.

Finnmarks fanesaker

Seks stortingskandidater fra seks partier satte hverandre og idretten stevne i Alta onsdag ettermiddag. Alle ble utfordret på anleggsspørsmål med et spesielt søkelys på finnmarkidrettens utfordringer av leder i Troms og Finnmark idrettskrets Geir Knutsen.

– Det er godt å få bekreftet at vår politikk på anleggsområdet er like aktuell for hele landet, samtidig som det blir tydelig at det er forskjeller landsdelene mellom på hva som er aller viktigst, oppsummerte idrettspresident Berit Kjøll etter debatten på Alta IFs klubbhus.

– For Finnmark er det viktig å få politikerne med på å utvide det anleggspolitiske programmet for å realisere viktige anlegg for idretten i Finnmark og for å styrke idrettens innflytelse i anleggsprioriteringen. Samtidig ønsker man seg et ekstra løft i nord, for å få fram noen fyrtårnanlegg der ekstra nasjonal finansiering vil skape mer penger fra fylket, fra kommunene og fra næringslivet.

Det var oppsiktsvekkende bra å konstatere enigheten blant politikerne om betydningen av idrett og viljen til å sikre full momskompensasjon, styrking av anleggsfinansieringsordningen og støtten til #tilbaketilidretten etter koronapandemien. Selv om partiprogrammene naturligvis var styrende for hva kandidatene forpliktet seg til, var det tydelig at de i tillegg til å representere partiene, også representerte hjemstedet sitt.

– Det var flott å høre samstemte politikere snakke frem idretten og frivilligheten, men jeg er fortsatt litt bekymret for at man tar frivilligheten litt for gitt. Nå fikk både lokalidretten og Troms og Finnmark idrettskrets tydelig frem utfordringene som kommer av å ha mistet 13 % av medlemmene, og jeg opplever at politikerne oppfattet alvoret i situasjonen, sier Kjøll.

– Jeg er også glad for å ha fått frem sammenhengen mellom kostnadene ved idrettsdeltakelse og kostnadene ved anleggsbygging, sier Berit Kjøll. – Når Alta IF fortalte om en ekstrakostnad på 240 000 kroner per år i påvente av spillemidlene, er det enkelt å forstå at det er med på å gjøre det dyrere for alle å være med. Nå gjelder det bare at politikerne evner å gjøre ord til handling, dersom de havner på Stortinget, slik at vi sammen klarer å ta krafttaket som skal til for å løfte idretten, avslutter idrettspresidenten.

Finnmark1.jpg
Aspirerende stortingskandidater fra SV, Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre sammen med idrettspresident Berit Kjøll, idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen, leder Geir Knutsen i Troms og Finnmark idrettskrets og representanter for hans styre og administrasjon, og lokalidretten i Alta etter debatten om idrettens anleggsutfordringer i Finnmark.