På anleggssiden er tildelingen for første gang på mange år så stor at veksten i etterslepet stopper opp og idretten får en liten reduksjon. 
På anleggssiden er tildelingen for første gang på mange år så stor at veksten i etterslepet stopper opp og idretten får en liten reduksjon. 

En fremtidsrettet idrettssatsing

Norges idrettsforbund er svært fornøyd med at tildelingen til idrettsformål øker med hele 370 millioner kroner i år, noe som er et resultat av økt overskudd i Norsk Tipping.

Regjeringen har fordelt 3 230 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål i 2021. Beløpet er 369 millionar kroner høyere enn i fjor. Tildelingen av spillemidler i år er den høyeste noen gang.

- Økningen kommer som et resultat av flere gode tiltak regjeringen har satt inn for å verne om og styrke enerettsmodellen. Det viser at dagens norske pengespillmodell fungerer godt. Pengespillmodellen ivaretar hensynet til å begrense problemspilling på en best mulig måte, samtidig som det skapes store beløp til idrett og andre gode formål, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål 2021 (.pdf)

Fylkesvis fordeling av rammebeløp for tilskudd til idrettsanlegg i kommunene i 2021 (.pdf)

Det er flere ting å glede seg over, sier idrettspresidenten. Det er spesielt tre saker hun vil trekke frem:   

- På anleggssiden er tildelingen for første gang på mange år så stor at veksten i etterslepet stopper opp og vi får en liten reduksjon noe som er svært gledelig. For idretten har dette lenge vært et viktig mål.  

- Tildelingen til idrettslagene øker med 48 millioner kroner noe som kommer godt med når lagene nå forbereder seg på en full gjenåpning, og hvor alle er opptatt av å skape et enda bedre idrettstilbud som når ut til flere.  

- Det siste jeg vil trekke frem er at det er satt av 150 millioner kroner til prioriterte satsingsområder. Idrettsmeldingen er utsatt og erstattes i første omgang av noen strategiske idrettspolitiske prioriteringer, noe vi fullt ut støtter. Jeg vil berømme regjeringen for at de allerede nå setter av midler til å følge opp prioriteringene som kommer. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med Kulturministeren for å finne fram til de riktige tidsaktuelle tiltakene for styrke idrettens rolle og samfunnsbidrag. For meg er det viktig at dette blir en satsing på å øke mangfoldet i idretten, og å redusere barrierer for deltakelse og sikre like muligheter for alle slik at alle skal kunne være med. Jeg vet at dette er i tråd med kulturministeren og regjeringens mål, avslutter idrettspresidenten.