Dypdykk i idrettslagets virkelighet
Representanter fra Haugerud IF, Oslo kommune, Oslo idrettskrets og bydel Alna samlet med idrettspresident Berit Kjøll foran det dugnadsbygde klubbhuset i Groruddalen. Foto: Per Tøien

Dypdykk i idrettslagets virkelighet

Haugerud IF er 51 år gammel, men har ikke hatt tid til å feire 50-årsjubileet. Det må koronapandemien ta skylden for, men jammen har idrettslaget holdt seg selv opptatt også. Med god hjelp fra Oslo idrettskrets, kommune og bydel, og i et aktivt samarbeid med andre aktører i lokalsamfunnet, har klubben hatt en økning på ti prosent i medlemstall i 2020.

– Vi har fått innsikt i mange forskjellige utfordringer idrettslagene har, på vår tur rundt i Idretts-Norge, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Men dette var første gangen vi kunne sitte rundt bordet og dypdykke og diskutere med ett enkelt idrettslag. Det var særdeles lærerikt. Haugerud har de samme utfordringene som mange andre idrettslag, kanskje bare noe forsterket målt opp mot de fleste andre, men har også funnet noen løsninger på utfordringene som mange andre kan lære mye av, vurderer idrettspresidenten.

Haugerud IF holder til i bydel Alna i Oslo, i den delen av bydelen med de sterkeste levekårsutfordringene, den største andelen minoritetsbefolkning og den delen som står overfor de største endringene i årene fremover. Likevel har klubben nesten doblet antall medlemskap de siste seks årene og har nå nesten 1300 medlemmer. 12 idretter er aktive i idrettsforeningen.

– Vi har hatt en bevisst prosess og tatt aktive, positive valg de siste årene, forteller klubbens leder Dag Endal.

– Vi er blitt utfordret, støttet og inspirert av idrettskretsen, og ikke minst er pengene vi har fått de siste to somrene til sommeraktiviteter blitt investert i aktivitet som vi har evnet å gjøre varig.

Haugerud IF er blitt én av 25 nabolagsklubber i Oslo, et nav i utviklingen av lokalsamfunnet klubben holder til i. De har definert fire områder foreningen skal jobbe med: Det første er idrett og trening til alle på Haugerud og Trosterud. Det andre er at klubben skal bringe folk ut og sammen, det tredje er å aktivisere folk lokalt og det siste er at klubben skal drive lokalsamfunnsutvikling.

– Det er veldig gøy å høre at klubben er så visjonsdrevet som den er, sier Kjøll.

– De har en visjon om å sette hele nærmiljøet i bevegelse, og det lever de etter. De har samarbeid med skolene, med kirken og moskeen, med ungdomsklubben og med bydelen lokalt. I tillegg er det flott for meg å høre at idrettskretsen har spilt en så stor rolle, og at de aktivt har utnyttet områdeløftet til virkelig å styrke sine egne forutsetninger for å levere idrett og «liv mellom husene», som de sier.

Klubben har strukturert seg med et sportsråd, et ungdomsråd og et nærmiljøråd som blir brukt som innspillere og lytteposter for idrettslaget. Det er et aktivt og positivt samarbeid med skolen og sammen utvikler de forbilder i sitt eget lokalmiljø.

– Det ligger en erkjennelse i at klubber som sliter såpass med å finne, utvikle og benytte frivilligheten trenger ekstra insitamenter for å kunne drive og utvikle seg videre. Haugerud har benyttet pengene gjennom idrettskrets, kommune og bydel til å engasjere ungdom til sommerjobb. Det har gitt et sterkt løft i aktivitet, og det har gitt de samme ungdommene både nødvendige inntekter, men også en rolle til inspirasjon for dem som kommer etter. At klubben så har evnet å ta vare på alle som ble engasjert de to siste somrene, er forbilledlig, sier idrettspresidenten.

– Jeg tror ikke det er rimelig å anta at alle idrettslag kan klare seg uten offentlig støtte til betalt administrasjon og aktivitet. Målet for Haugerud, og for alle, må naturligvis ikke være å erstatte frivilligheten, men å understøtte den – gjøre det lettere for folk å engasjere seg. Resultatene klubber som Haugerud viser, må vi bruke overfor myndighetene til gode diskusjoner om forutsetninger for bruk av for eksempel spillemidlene, tenker Kjøll høyt. – Det er også på sin plass virkelig å takke Oslo kommune for bevisst og stor satsing på idretten gjennom koronatiden, avslutter idrettspresidenten.