«Bærekraft og næringslivssamarbeid i idretten», følg seminaret fra Arendalsuka
Et tettere samarbeid med idretten og en bedre utnyttelse av idrettens arenaer kan bidra til å åpne nye dører til flere markeder for norsk næringsliv.

«Bærekraft og næringslivssamarbeid i idretten», følg seminaret fra Arendalsuka

Hvordan vil bærekraft påvirke samarbeid mellom næringsliv og idretten i årene fremover? Hvilke krav vil næringslivet stille til idretten, og hvilke krav vil idretten stille sine næringslivspartnere? Følg seminaret fra Arendalsuka.

Følg seminaret direkte på Idrettsforbundet Facebookside fra kl. 16.00.

Norsk næringsliv har alltid vært en sentral støttespiller til norsk idrett. Et tettere samarbeid med idretten og en bedre utnyttelse av idrettens arenaer kan bidra til å åpne nye dører til flere markeder for norsk næringsliv. Allikevel er det ikke lenger nok å ha logoen sin på en drakt for å bli en eksportvinner.

Den positive oppmerksomheten norske idrettsprestasjoner får ute i verden, kan smitte over på næringslivet og norske løsninger som søker internasjonale markeder. Verdiene i norsk idrett bygger på mange av de samme verdiene som ligger til grunn for den norske samfunnsmodellen, og verdier som er viktige i markedsføringen av Norge, som for eksempel; like muligheter, ekstraordinære prestasjoner, bærekraft og natur.

I panelet for å diskutere fremtidens næringslivssamarbeid i idretten sitter idrettspresident Berit Kjøll, konsernsjef i det fusjonerte Sparebank 1 Østlandet, Richard Heiberg, tidligere statssekretær og nå leder for bærekraft og samfunn i Grieg gruppen, Gry Larsen og salg- og markedskoordinator i Bodø Glimt, Benedicte Halvorsen.