Åpen time 7. mai

Se opptak av Idrettsstyrets Åpen time med pressen 7. mai

Agenda:

Valg av nytt styremedlem til styret i Antidoping Norge
Idrettstinget 2021 – forslag til innstilling av utvalg e-sport
Idrettstinget 2021 – praktisk gjennomføring
Stortingsvalg 2021
Status forberedelser til Tokyo 2021
Arbeid med økt kjønnsbalanse
Etisk og trygg idrett – varslingsrutiner og finansiering av digitalt system for varsler