563 har søkt om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 28 flere enn i fjor. Foto: Eirik Førde
563 har søkt om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 28 flere enn i fjor. Foto: Eirik Førde

563 har søkt om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har mottatt 563 søknader om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg i 2021, det tilsvarer 28 flere søknader enn i fjor. Søknadsbeløpet er på 313,4 millioner kroner, hvor hvert anlegg gjennomsnittlig søker om 557 000 kroner.

Se hvem som har søkt og søknadsbeløp her.

Stortinget har så langt bevilget 299 millioner kroner til dette, noe som betyr at søknadssummen er ca. 15 millioner kroner høyere enn bevilget beløp. Lotteri- og Stiftelsestilsynet skal nå i gang med behandlingen av søknadene og erfaringsmessig reduseres søknadssummen noe, men det vil trolig være nødvendig med en tilleggsbevilgning for at alle skal få kompensert momsen fullt ut. Med unntak av i 2012 har alle søkere i praksis fått tilbakebetalt momsen.