Tjeldsund kickboxingklubb i Ramsund er ett av flere idrettslag som har måtte tilpasse aktiviteten sin som følge av korona. Foto: Tjeldsund Kickboxingklubb.
Tjeldsund kickboxingklubb i Ramsund er ett av flere idrettslag som har måtte tilpasse aktiviteten sin som følge av korona. Foto: Tjeldsund Kickboxingklubb.

2,1 milliarder kroner i kompensasjonsstøtte til idretten og frivillige organisasjoner

I 2020 fikk idretten og frivillige organisasjoner utbetalt over 2,1 milliarder kroner for arrangement og aktivitet som ble helt eller delvis avlyst på grunn av koronaen.

Det kommer frem i en pressemelding fra Kulturdepartementet.  

- Frivilligheten har vist et enormt pågangsmot og en stor vilje til aktivitet på tross av pandemien. Jeg er derfor glad for at vi kan støtte opp der det har vært mindre aktivitet og mindre inntekter enn vanlig. Målet vårt er å legge til rette for at det også i fremtiden skal finnes et lokalt idrettslag eller en frivillig organisasjon å engasjere seg i, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Utbetalinger fra ordningen omfatter arrangement og annen spesifisert aktivitet fra 12. mars 2020 til og med 31. desember samme år.

Se den regionale fordelingen av kompensasjon til idretten og frivillige organisasjoner her.

Livsnødvendig støtte for idretten

- Vi er svært takknemlige for den støtten norsk idrett har mottatt gjennom hele pandemien. Dette har vært helt livsnødvendig for å holde idretten mest mulig intakt, og for å kunne stå tilstrekkelig rustet til å utøve vår viktige samfunnsrolle den dagen pandemien er lagt bak oss, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til;

Samtidig er det viktig at de nye støtteordningene for 2021 snart kommer på plass og at disse ordningene også ivaretar de organisasjonsleddene som ikke ble kompensert i fjorårets ordninger. Ordningen er fortsatt til vurdering hos ESA. Mange idrettslag har hatt betydelige faste kostnader etter jul og mange opplever nå en kritisk likviditetssituasjon. Det haster derfor å få denne ordningen på plass.