ballek.jpg

103 millioner kroner i stimuleringsmidler til norsk idrett

Norsk idrett mottar 103 millioner kroner i stimuleringsmidler, som er en del av regjeringens stimuleringsordning. Formålet med ordningen er å hjelpe organisasjonene gjennom covid-19-krisen ved å stimulere til aktivitet innenfor rammene.

Regjeringen har som en del av stimuleringsordningen for 2021, satt av 255 millioner kroner i stimuleringsmidler til organisasjoner som mottok momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020.  

Norges idrettsforbund søkte 26. mars 2021 om tilskudd for alle organisasjonsledd som mottok momskompensasjon i 2020. Det ble søkt om støtte på grunnlag av godkjent søknadsbeløp i momskompensasjonsordningen i 2020, som var på totalt 768 326 377 kroner. 

Idrettsforbundet har fått innvilget søknaden, og vil få utbetalt totalt 103 298 554 kroner. Alle søkerne har fått tildelt 13,44 % av det godkjente søknadsbeløpet. 

Se hele utbetalingslisten her. 

Pengene vil bli utbetalt til Idrettsforbundet i løpet av 14 dager, og vi vil da foreta utbetalinger til organisasjonen. 

Les mer om tildelingen på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.